Kłobuck

Przez pół roku monitorowali gminne instytucje, by sprawdzić jak dbają o niepełnosprawnych

fot. Pixabay

Wolontariusze dwóch stowarzyszeń realizowali pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt „Śląskie bez barier”. Ma on na celu doprowadzić do poprawy dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością w ponad pięćdziesięciu jednostkach administracji z terenu województwa. W finalnym raporcie wysoką pozycję zajął Kłobuck.

„Śląskie bez barier” to dwuletni projekt, którego głównym celem był monitoring stopnia wdrożenia konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych w śląskich jednostkach administracji publicznej. Samorządom, które brały udział w badaniu, ma on dostarczyć informacji w jaki sposób mogą one ułatwić życie osobom niepełnosprawnym. Pozyskana w ten sposób wiedza może z kolei przełożyć się bezpośrednio na poprawę działań urzędników w zakresie pozyskiwania dotacji na niezbędne modyfikacje.

Nad prawidłową realizacją projektu czuwali członkowie Stowarzyszenia Wpierania Organizacji Pozarządowych MOST we współpracy ze Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Na terenie gminy swoją pracę rozpoczęli w połowie ubiegłego roku. Zebranie materiału niezbędnego do stworzenia raportu zajęło im sześć miesięcy. Oprócz Urzędu Miejskiego w Kłobucku badaniem objęto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Kultury, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie, Szkołę Podstawową w Białej, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kłobucku wraz z krytą pływalnią.

Które z obszarów poddano szczególnej analizie? Przede wszystkim sprawdzano jak wyglądają działania na rzecz zatrudnienia niepełnosprawnych w danej instytucji. Przyglądano się także aktywności ukierunkowanej na zwalczanie stereotypów, podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób niepełnosprawnych oraz promocji ich zatrudnienia. Uwagę koordynatorów projektu zwracał także sposób prowadzenie konsultacji społecznych, dostępność przestrzeni publicznych, a także usług, urządzeń, wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu oraz działania na rzecz dostępności transportu publicznego, specjalistycznego czy organizacja oświaty.

Nie skupiano się jedynie na monitorowaniu budynków jednostek podległych urzędowi gminy. Odbyły się również spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Po półrocznym monitoringu okazało się, że Kłobuck w stworzonym na potrzeby projektu raporcie, został bardzo wysoko oceniony. Co więcej, udało się wprowadzić kolejne elementy, które osobom z problemami ruchowymi mają ułatwić codzienne funkcjonowanie. Uruchomiono między innymi Centrum Usług Społecznych.

– Gmina Kłobuck będzie stawiana jako wzór dla innych mniejszych gmin, w jaki sposób można pozyskiwać i wykorzystywać środki finansowe na dostosowanie przestrzeni publicznej z myślą o osobach z niepełnosprawnościami – podkreśla Agnieszka Budzyńska ze Stowarzyszenia Wpierania Organizacji Pozarządowych MOST.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter