fbpx

Blachownia

Przeznaczyli na inwestycje ponad 35 proc. tegorocznych wydatków

fot. Piotr Biernacki

Pod koniec grudnia radni uchwalili tegoroczny plan dochodów i wydatków samorządu Blachowni. Wśród ogółu sztywnych pozycji i zadań, które muszą wypełniać gminy, imponująco prezentuje się część inwestycyjna. Zdecydowano się przeznaczyć na nią ponad 23 mln zł, co w ujęciu do wszystkich rozchodów, zaplanowanych na poziomie 67 mln zł, daje niezwykle wysoki wskaźnik ponad 35 proc. wydatków.

Powyższe pieniądze mają pozwolić przede wszystkim na dokończenie budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego (na zdjęciu – przyp. red.), rewitalizację terenów w centrum Blachowni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców, jak również pasa zieleni śródmiejskiej oraz sfinansowanie dalszego ciągu renaturalizacji blachowniańskiego zbiornika wodnego.

Rok bieżący będzie więc w Blachowni okresem kontynuacji wieloletnich przedsięwzięć. Rozpoczęte kilka miesięcy temu inwestycje istotnie wpłyną na wizualny krajobraz miejskiej przestrzeni. To te zadania pochłoną największą pulę środków. Znakomita ich większość będzie pochodzić jednakże z funduszy europejskich, które pokryją 85 proc. wydatków. Na siedem zadań z udziałem wspólnotowych pieniędzy burmistrz Sylwia Szymańska zamierza przeznaczyć prawie 20 mln zł.

Poza powyższymi, powstać mają także nowe odcinki kanalizacji. Na modernizację infrastruktury ściekowej przeznaczone ma zostać 3,7 mln zł. Za kolejne 1,2 mln zł doposażone będą jednostki ochotniczej straży pożarnej, a około 3,5 mln zł przysłuży się instalacji odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach mieszkańców. To właściwie tylko jedna niewiadoma tegorocznego budżetu. Konkurs o unijne granty na te cele ma być rozstrzygnięty przez urząd marszałkowski jeszcze w styczniu. Blachownia, we współpracy z Poczesną i Porajem, złożyła wniosek, którego wartość oszacowano na ponad 18 mln zł.

Wśród kluczowych dla gminy zadań nie zapomniano o infrastrukturze sportowej, a także modernizacji dróg. Dokończenie kompleksu na tzw. Saharze uszczupli konto urzędu o 1,9 mln zł. Na drogi zabezpieczono natomiast 600 tys. zł. Zaplanowano budowę ulic Wojska Polskiego, Swojskiej, Pogodnej, Chrobrego czy Wczasowej. Kolejne 200 tys. zł pozwoli stworzyć parking i łącznik przy ulicy Żeromskiego w Blachowni. Natomiast za 40 tys. zł opracowana będzie dokumentacja przebudowy ulicy Herbskiej w Cisiu, a przy podstawówce w Łojkach powstanie taras. Ma on kosztować około 50 tys. zł.

Nieco mniejsze kwotowo środki przysłużą się realizacji projektów obywatelskich, jakie wskazane zostały przez samych mieszkańców w ramach czwartej edycji budżetu obywatelskiego. Burmistrz Szymańska, która kilka lat temu zaszczepiła tę formę współdecydowania mieszkańców o sprawach gminy, w tym roku zrealizuje za kwotę ponad 350 tys. zł szesnaście zwycięskich inicjatyw.

W centrum Blachowni wykonane zostaną trzy. Pieniądze przeznaczono na projekt chodnika na ulicy Starowiejskiej oraz pierwszy etap budowy dwustumetrowego odcinka. Ma to kosztować 80 tys. zł. Za 5,4 tys. zł zostanie utwardzony również teren pomiędzy blokami nr 7 i 11 przy ulicy Bankowej. Kolejną z inicjatyw jest organizacja cyklu spotkań i warsztatów z mieszkańcami oraz członkami Koła Emerytów.

W północnej części miasta sfinansowane zostaną dwa przedsięwzięcia mające doposażyć place zabaw przy ulicy Prusa oraz Jodłowej. Przy pierwszym z nich powstanie również ogrodzenie. Z kolei wśród projektów zgłoszonych w południowej stronie. największe uznanie mieszkańców znalazły inicjatywy dążące do stworzenia pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 3, a także zakup czterech namiotów piknikowych dla parafii św. Franciszka z Asyżu.

W Cisiu zmodernizowana zostanie pracownia komputerowa w tamtejszej podstawówce. Podobne zadanie wykonane będzie w Łojkach, z tym, że wzbogacone będzie jeszcze o laboratorium językowe. Władze gminy utwardzą ponadto ulicę Kopalnianą. Sołectwo Konradów zyska oświetlenie na ulicy Borówkowej oraz zakupiony zostanie traktorek i wykaszarka.

W Starej Gorzelni za kwotę około 22 tys. zł doposażony zostanie plac rekreacyjny, a w Nowej Gorzelni środki przeznaczono na wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego. W sołectwie Wyrazów pieniądze pójdą również na cele rekreacyjne. Za 14 tys. zł zmodernizowany zostanie domek i teren sportowy. Mieszkańcy będą też mogli brać udział w cyklu spotkań integracyjnych.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter