fbpx

Poczesna

Rada gminy zmieniła zasady przyznawania dotacji na nowe źródła ogrzewania

fot. Pixabay

4 lipca zmieniono zasady przyznawania dotacji do wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Poczesna. Nowe reguły wchodzą w życie od 19 lipca.

Każdy mieszkaniec posiadający tytuł prawny do nieruchomości, zamierzający zainwestować jednocześnie w najbliższym czasie w nowe, proekologiczne rozwiązania w zakresie ogrzewania może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej na takie właśnie zadanie. Od 19 lipca zmieniają się jednak obowiązujące zasady.

Aby otrzymać wsparcie z gminy odpowiedni wniosek trzeba będzie złożyć przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia. Należy również pamiętać o tym, że w roku złożenia wniosku budynek czy też lokal nie może być wykorzystywany na cele działalności gospodarczej lub innej zarobkowej.

A pieniądze można odzyskać nie małe. W przypadku wymiany pieca w domach jednorodzinnych jest to 2 tys. zł. Jeżeli budynek jest wielorodzinny, dofinansowanie jest dwukrotnie większe. Właściciele lokali mieszkalnych z kolei mogą się starać o dotację w wysokości 1,5 tys. zł, ale tylko na ogrzewanie gazowe. Jeżeli z wnioskiem wystąpi wspólnota mieszkaniowa, wsparcie będzie stanowiło iloczyn tej kwoty oraz liczby lokali. Uchwała rady gminy przewiduje również możliwość dofinansowania odnawialnych źródeł energii. Maksymalnie można pozyskać na ten cel 2 tys. zł.

Co istotne, przyjęty regulamin nie wyłącza możliwości ubiegania się o refundację w przypadku, kiedy przedsięwzięcie realizowane było ze wsparciem pochodzącym z innych źródeł niż budżet gminy Poczesna. Łączna kwota pozyskanych środków nie może przekroczyć jednakże 100 proc. kosztów inwestycji.

Newsletter

Poruszanie się wzdłuż DK 91 naraża życie i zdrowie. Wójt apeluje do parlamentarzystów o wsparcie

Kłomnice

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Jednostka OSP w Zawadzie ma już sto lat. Druhowie zapraszają do wspólnej zabawy

Kłomnice

Delegacja z KRUS-u przyjechała do Kosek, by jednej z mieszkanek zaśpiewać z okazji setnych urodzin

Panki

Newsletter