fbpx

Koniecpol

Radni byli jednomyślni. Burmistrz Ryszard Suliga z wotum zaufania i absolutorium

fot. Archiwum Ryszarda Suligi

Pod koniec sierpnia miejscy radni rozpatrywali szereg uchwał podsumowujących poprzedni rok budżetowy. Nie mieli wątpliwości w kwestii przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia burmistrzowi Ryszardowi Sulidze absolutorium. Wcześniej debatowali także nad „Raportem o stanie gminy”, czego zwieńczeniem było udzielenie włodarzowi wotum zaufania.

Przedstawione przez władze gminy dokumenty finansowe badały uprzednio także Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna rady miejskiej. Ciała te wyraziły pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za rok ubiegły. A jak kształtował się on w liczbach?

Dochody samorządu przekroczyły 46 mln zł. Wydatki z kolei były o ponad 2,6 mln zł mniejsze, co pozwoliło wypracować sporą nadwyżkę. Nie zachwiało to w żaden sposób potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy, jak i nakładów na inwestycje. Te natomiast sięgnęły progu prawie 20 proc. ogółu wszystkich wydatków, które poniósł urząd.

– Rok 2019 był kolejnym dobrym rokiem dla gminy. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt zadań, zarówno drobniejszych w ramach funduszu sołeckiego, jak i tych kluczowych, współfinansowanych z programów unijnych i krajowych. Łączna wartość tylko tych z projektów unijnych wyniosła niemal 10 mln zł. Jest to powód do zadowolenia – mówi burmistrz Ryszard Suliga.

Najistotniejszymi pośród nich była kompleksowa termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 2, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Słowik, remonty szeregu dróg gminnych i chodników, a także adaptacja pomieszczeń na cele żłobka przy ulicy Armii Krajowej.

W ubiegłym roku władze Koniecpola prowadziły także sporo projektów społecznych. Były szkolenia komputerowe, zapewniono finansowanie i działalność świetlicy środowiskowej przy ulicy Szkolnej dla dzieci i młodzieży. Z ministerialnego grantu natomiast zadbano o aktywizację osób starszych w utworzonym klubie seniora. Gmina pozyskała także dotacje unijne na kolejne projekty związane z integracją społeczną i szkoleniami zawodowymi.

Jak podnosił włodarz na sesji, podstawą codziennej pracy jego oraz podległych mu urzędników jest takie kierowanie sprawami, by zapewnić zrównoważony rozwój gminy przy równoczesnej stabilności budżetu. Podziękował także wszystkim za bardzo dobrą i owocną współpracę, która nieustannie przyczynia się do widocznego rozwoju samorządu.

– Daje widoczne efekty w funkcjonowaniu i wizerunku naszej gminy. To dzięki pracy urzędników i radnych udało nam się zrealizować tak wiele potrzebnych zadań – podkreślił burmistrz.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter