fbpx

Janów

Radni pokazali, że ufają wójtowi. Dali mu też absolutorium

fot. Piotr Biernacki

Rada Gminy Janów udzieliła wójtowi Edwardowi Moskalikowi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021. Wcześniej miejscowi samorządowcy ocenili kondycję gminy.

Podczas sesji absolutoryjnej włodarz Janowa podsumował miniony rok i dokonał syntetycznej prezentacji stanu zarządzanego przez siebie samorządu. Omówił także sporządzony raport o stanie gminy, który kompleksowo przedstawia jej sytuację społeczno-gospodarczą.

– Miniony rok był dla wszystkich rokiem trudnym i nieprzewidywalnym. Czas pandemii z jaką przyszło nam się zmierzyć powodował stałą niepewność i obawy związane z bezpieczeństwem zarówno naszym, jak i naszych bliskich. Mimo tego 2021 rok był kolejnym dobrym rokiem dla gminy Janów. Sytuacja finansowa poprawiła się, a wykonane inwestycje i remonty były zauważalne w każdym sołectwie – mówił do zebranych Edward Moskalik.

Budżet ostatecznie zamknął się dochodami w wysokości 38,6 mln zł, z czego te bieżące sięgnęły kwoty blisko 31,9 mln zł, a te majątkowe 6,7 mln zł. Z kolei wydatki osiągnęły poziom 34,9 mln zł. Te bieżące to 28,4 mln zł, a wydatki majątkowe 6,5 mln zł.

– I tym samym od 2019 roku w gminie obserwujemy nieustanny wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków. W 2021 roku zostały także spłacone kredyty i pożyczki na kwotę blisko 907 tys. zł, a wysokość nowych zobowiązań gminy z 2021 roku to 0 zł. Co więcej, nasz budżet na koniec minionego roku zamknął się nadwyżką, czyli różnicą pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami, na poziomie 3,67 mln zł – wymieniał wójt.

W ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2021 roku wykonano siedemdziesiąt jeden różnych, wybranych przez zebrania wiejskie zadań, na które wszystkie dwadzieścia dwa sołectwa wydatkowały łącznie prawie aż 434 tys. zł.

Miejscowa administracja złożyła czterdzieści dwa wnioski o dofinansowania zewnętrzne, które dotyczyły realizacji inwestycji, remontów, zaspokajania potrzeb i poprawy różnych sfer życia mieszkańców. Zrealizowano także trzydzieści cześć inwestycji oraz kilkanaście remontów i bieżących napraw. Powstały ponad dwa kilometry dróg gminnych, a kilka kolejnych zostało naprawionych. Udało się wybudować tysiąc osiemset metrów nowego wodociągu oraz wymienić prawie dziewięćset sześćdziesiąt metrów starego. Powstała nowa sieć kanalizacyjna o łącznej długości sięgającej niemalże tysiąc dziewięćset metrów oraz rozbłysło dwadzieścia jeden nowych punktów oświetleniowych. Uruchomiony został pierwszy w gminie gazociąg.

– Patrząc w przyszłość i biorąc pod uwagę możliwość aplikacji o kolejne środki wykonano czternaście nowych dokumentacji projektowych na kolejne ważne przedsięwzięcia. Dzięki nim gmina jest gotowa na dalszy rozwój – podkreślają lokalni urzędnicy.

Jak twierdzą, wytężone starania pozwoliły na sfinalizowanie w ubiegłym roku wielu spornych kwestii dotyczących gruntów i regulacji stanu prawnego ziemi, między innymi pod drogami na terenie gminy.

– Udało się pozyskać nieodpłatnie czterdzieści dwie działki oraz kupić sześć kolejnych o łącznej powierzchni blisko piętnastu hektarów – dodają.

Na zakończenie sesji wójt Moskalik podziękował za zaangażowanie i ciężką pracę skarbnik Małgorzacie Laskowskiej oraz pracownikom urzędu i jednostkom organizacyjnym.

– Przekazał także wyrazy uznania i wdzięczności dla wszystkich, którzy wspierają działania na rzecz dalszego rozwoju gminy, także radnych i sołtysów, bez pomocy których często nie da się zrealizować wszystkich planów – podkreślają jego pracownicy.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter