fbpx

Mstów

Radni ponownie jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium i wotum zaufania

fot. Urząd Gminy Mstów

Podczas ostatniej sesji rady gminy lokalni samorządowcy podjęli dwie kluczowe i narzucone obowiązującymi przepisami uchwały. Chodzi o konieczność corocznego udzielenia lub nie wotum zaufania dla urzędującego włodarza oraz absolutorium dla jego osoby. Zaskoczenia nie było i tym razem, bowiem radni jednogłośnie docenili efekty pracy Tomasza Gęsiarza.

Czym jest absolutorium? To najprościej ujmując potwierdzenie przez radnych, że wójt prawidłowo zrealizował budżet i zgodnie z prawem wydatkował publiczne pieniądze. Absolutorium jest swoistą formą kontroli samorządowców nad pracą włodarza i wyrazem ostatecznej oceny jego działalności. Dla samego Tomasza Gęsiarza jest to też najważniejsze coroczne głosowanie, gdyż daje mu precyzyjną informację zwrotną i odpowiedź na pytanie czy działania podejmowane przez lokalną administrację są akceptowane przez przedstawicieli mieszkańców czy też nie.

Zarówno konieczność uzyskania absolutorium, jak i wprowadzona kilka lat temu kwestia związana z wotum zaufania, wiążą się uprzednio z przedstawieniem radnym raportu o stanie gminy. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności wójta w poprzednim roku, tego jak realizował uchwały przyjęte przez miejscowych samorządowców, a także całokształt prowadzonej przez niego gminnej polityki. Głosowanie poprzedza debata i zapoznanie zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach co do szczegółów wykonania ubiegłorocznego budżetu.

– Rok 2022 nie był łatwy dla samorządów. Pandemia COVID-19, wojna na Ukrainie czy rosnące ceny energii to tylko niektóre z wydarzeń, które wpływały na funkcjonowanie gminy. Choć dziś wydaje się to bardzo odległe, to na początku 2022 roku obowiązywał jeszcze nakaz noszenia maseczek i nauka zdalna w szkołach. Zupełną nowością było też zaangażowanie gmin w wypłatę tzw. dodatku węglowego i w dystrybucję węgla. Niemniej, udało się zrealizować praktycznie wszystkie cele, które były założone w budżecie gminy na miniony rok. Zaplanowane inwestycje zostały zakończone lub są obecnie kontynuowane – podkreślał Tomasz Gęsiarz w swoim wystąpieniu podczas sesji rady gminy.

Podobnie jak w minionych latach, także i tym razem wójt nie miał problemu z jasną deklaracją zaufania ze strony osób zasiadających w radzie gminy. W przypadku obydwu głosowań radni jednomyślnie wyrazili pozytywne opinie o jego pracy. Na zakończenie posiedzenia włodarz podziękował zarówno im, jak i sołtysom, pracownikom urzędu gminy, a także jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych za dotychczasową współpracę i pozytywną ocenę jego zaangażowania.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter