fbpx

Konopiska

Remontują w Aleksandrii. Chodzi o dwa odcinki ulicy Zielonej

fot. Urząd Gminy Konopiska

Prawie 2,25 mln zł kosztować będzie całość realizacji dwóch zadań związanych z remontem oraz odbudową drogi w Aleksandrii I oraz II.

Inwestycja finansowana jest z trzech źródeł. Z Funduszu Dróg Samorządowych, z dotacji celowych z budżetu państwa przewidzianych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz z budżetu gminy.

W części arterii leżącej w Aleksandrii I finalnie powstanie droga o nawierzchni asfaltowej o długości sięgającej niemalże kilometra. Odtworzone zostaną również rowy i wykonane zjazdy. W przypadku Aleksandrii II, ulica Zielona zyska odcinek o długości około 370 metrów.

Na chwilę obecną w obu przypadkach wykonana została warstwa wiążąca z asfaltu betonowego. Robotnicy regulują studzienki oraz układane są wjazdy z kostki brukowej na poszczególne posesje. W najbliższym czasie wykonawcy wyłożą płytami ażurowymi boczne ściany rowów.

Newsletter

Poruszanie się wzdłuż DK 91 naraża życie i zdrowie. Wójt apeluje do parlamentarzystów o wsparcie

Kłomnice

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Jednostka OSP w Zawadzie ma już sto lat. Druhowie zapraszają do wspólnej zabawy

Kłomnice

Delegacja z KRUS-u przyjechała do Kosek, by jednej z mieszkanek zaśpiewać z okazji setnych urodzin

Panki

Newsletter