Mstów

Rolnicy z Małus Małych i Mstowa dojadą do pól nową drogą

fot. Urząd Gminy Mstów

Zakończyła się przebudowa prawie 900-metrowego odcinka drogi transportu rolnego w miejscowości Małusy Małe. Modernizację wsparły mocno środki pozyskane w czerwcu z urzędu marszałkowskiego.

Urząd kierowany przez wójta Tomasza Gęsiarza, przystępując do realizacji wspomnianej inwestycji, wystąpił wcześniej o przyznanie dofinansowania na jej wykonanie z tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To działanie, do którego wpływają pieniądze pochodzące z wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Opłata pobierana jest w przypadku ich przeznaczania do zagospodarowania na cele inne niż rolnicze, na przykład w procesach budowlanych, a zgromadzone dochody służą pracom związanym z poprawą jakości i ochroną gruntów rolnych, między innymi na drogi dojazdowe do terenów rolniczych.

Wniosek samorządu znalazł się wysoko na liście rankingowej. Przyznano 221 tys. zł, co miało odpowiadać 60 proc. całkowitych kosztów realizacji przedsięwzięcia. Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizował zadanie za 345 tys. zł.

Droga gruntowa, która w niektórych miejscach traciła wcześniej nawet swój szlak, ma po remoncie trzy metry szerokości, zyskała nawierzchnię z asfaltobetonu, z utwardzonymi poboczami i zjazdami. Przewidziano również pięciometrowe mijanki oraz zagospodarowano przyległe tereny.

– Wykonany odcinek drogi stanowi komunikację do pól dla mieszkańców Małus Małych i Mstowa. Zrealizowana inwestycja ułatwi do nich dojazd oraz przyczyni się do poprawy funkcjonalności szlaku. Zwiększy się też bezpieczeństwo ruchu drogowego – komentuje wójt Tomasz Gęsiarz. – W przyszłym roku planujemy położyć jeszcze dodatkowo nakładkę asfaltową na 400-metrowym odcinku, utwardzonym już przed trzema latami tłuczniem – dodaje włodarz.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter