fbpx

Miedźno

Rusza głosowanie w sprawie połączenia miejscowości. Potrwa do 22 listopada

fot. Urząd Gminy Miedźno

Od 3 listopada mieszkańcy Miedźna, Wapiennika, Izbisk i Kołaczkowic mogą wyrazić swoje zdanie w ogłoszonych konsultacjach społecznych dotyczących połączenia tych miejscowości.  Jeżeli wyrażą na to zgodę, to urząd rozpocznie proces scalenia, a efektem będzie zamieszkanie w jednej miejscowości – Miedźnie. Skończą się również doskwierające obecnie niedogodności związane z chaosem adresowym.

O planach przedsięwziętej przez wójta Piotra Derejczyka inicjatywie informowaliśmy już przed dwoma miesiącami. Urząd zareagował na szereg głosów mieszkańców, by w końcu uporządkować sytuację związaną z chaosem adresowym na tym właśnie obszarze. Obecny stan powoduje, że dwa sąsiadujące ze sobą gospodarstwa należą do zupełnie innych miejscowości. To efekt tego, że granice zgodne są z obrębami istniejącymi w ewidencji gruntów i budynków, która powstała ponad sześćdziesiąt lat temu, a obecny stan spotęgował intensywny rozwój zabudowy. Doszłoby zatem do ujednolicenie nazewnictwa ulic i numeracji domostw.

Formalnie konsultacje ogłoszono 5 października. Od tego czasu do uprawnionych mieszkańców wspomnianych miejscowości, posiadających czynne prawo wyborcze, zaczęły trafiać przygotowane pakiety wyborcze.

– Pracownicy urzędu gminy wszystkim uprawnionym mieszkańcom, a jest ich nieco ponad trzy tysiące, dostarczyli pakiety wyborcze, które zawierają zaadresowaną kopertę zwrotną, ankietę konsultacyjną, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, instrukcję głosowania i informację dotyczącą RODO – informuje Daria Piątek, rzecznik prasowy urzędu gminy.

Głosować można od 3 listopada. W holu urzędu wystawiono specjalną urnę, do której mieszkańcy do 22 listopada będą mogli wrzucać wypełnione przez siebie ankiety. Jak należy prawidłowo oddać głos, by był ważny?

– Przede wszystkim należy dokładnie zapoznać się z załączoną do pakietu instrukcją głosowania. Ona wszystko wyjaśnia – zaznacza rzecznik. – Po oddaniu głosu kartę należy umieścić w kopercie oznaczonej „Koperta na ankietę konsultacyjną” i kopertę tę zakleić. Zaklejoną kopertę na ankietę konsultacyjną należy włożyć do dużej koperty zwrotnej zaadresowanej na adres urzędu gminy i załączyć również wypełnione oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu. Jeżeli duża koperta zawierała będzie to właśnie oświadczenie i małą kopertę z ankietą konsultacyjną, to taki głos będzie dopiero ważnie oddany – precyzuje Piątek.

Ogłoszone konsultacje są pierwszym aktem długiego procesu połączenia miejscowości. Miedźno, Izbiska, Kołaczkowice i Wapiennik stanowią de facto jeden spójny obszar. Stosowna uchwała rady gminy, po zasięgnięciu opinii mieszkańców, byłaby po prostu prawnym uporządkowaniem istniejącego już stanu. 

-Zmiany granic miejscowości nie będą miały wpływu na granice sołectw, gdyż te określane są w odrębnym postępowaniu. Proponowana reforma nie wpłynie także na zmianę obrębów geodezyjnych. Numeracja działek geodezyjnych pozostanie bez zmian – wyjaśniał na naszych łamach wójt Piotr Derejczyk.

Jak podkreślają urzędnicy, planowane zmiany w adresach nie wiązałyby się z żadnymi kosztami po stronie mieszkańców. Dokumenty, jak dowody osobiste, paszporty czy prawa jazdy i tak nie zawierają informacji o miejscu zamieszkania. Jeśli natomiast chodzi o dowody rejestracyjne, w których dla odmiany takie dane się znajdują, to ustawodawca nowelizując kilka lat temu przepisy w tym zakresie zwolnił zainteresowanych z konieczności wymiany wspomnianego dokumentu. Równie istotne jest to, że zmiana nazwy miejscowości nie wpłynie także na ważność posiadanych umów czy aktów notarialnych.

– Aktualizacja danych w dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, księgach wieczystych, rejestrze mieszkańców, gminnej ewidencji podatkowej oraz gminnej ewidencji opłat za odbiór odpadów następować będzie na bieżąco z urzędu. Mieszkańcy z tytułu ich uaktualniania nie poniosą kosztów. Również aktualizacja danych w ewidencjach identyfikacyjnych podatnika oraz płatnika w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz urzędzie skarbowym następować będzie bez dodatkowych opłat – zaznaczają pracownicy urzędu gminy. – Niewielki koszty finansowe mogą ponieść jedynie przedsiębiorcy, którzy będą musieli dokonać zmian pieczątek firmowych bądź osobistych, wizytówek czy publikowanych reklam. Natomiast koszty zmiany oznaczeń granic miejscowości na drogach obciążać będą zarządcę drogi – dodają.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter