fbpx

Przyrów

Ruszył nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Przyrowski samorząd kontynuuje projekt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w indywidualnych gospodarstwach mieszkańców. W przyszłym roku tamtejszy urząd chciałby wesprzeć trzydzieści takich inwestycji.

Podobnie, jak w ubiegłym roku przedsięwzięcie ma być realizowane z udziałem funduszy pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Pozyskanie takiego dofinansowania jest zresztą jednym z warunków uruchomienia finansowej pomocy dla chętnych mieszkańców.

– Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości położonych na terenach, na których nie ma możliwości podłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Dotyczy to obszarów poza aglomeracją, w szczególności sołectw Kopaniny, Wola Mokrzeska, Bolesławów i Sieraków – informuje wójt Robert Nowak.

Włodarz chciałby, by w przyszłym roku na terenie gminy powstało trzydzieści kolejnych przydomowych instalacji. Wysokość dofinansowania dla jednego gospodarstwa ustalono w wysokości nie więcej niż 9,9 tys. zł, czyli do 90 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

By móc skorzystać z zaproponowanych rozwiązań, zainteresowani mieszkańcy muszą przede wszystkim złożyć w urzędzie wniosek o włączenie do programu wraz z oświadczeniem właściciela lub współwłaścicieli dotyczącym wyrażenia zgody na realizację inwestycji przez przyszłego beneficjenta. Niezbędne będzie także zabezpieczenie i udostępnienie części nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków i drenażu, jak również badaniu poddane zostaną warunki terenowe i hydrologiczne. Dokumenty te przyjmowane będą do 30 listopada.

– Pomocą nie będą objęte niezabudowane działki oraz budynki, które nie są zamieszkane. Szczegółowe warunki realizacji zadania, jak również obowiązki stron zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy gminą a właścicielami nieruchomości. Taka umowa zostanie podpisana już po uzyskaniu przez nasz samorząd dofinansowania z WFOŚiGW w Katowicach – precyzuje wójt Nowak.

Wszelkie informacje na temat programu mieszkańcy mogą uzyskać również w referacie rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami, telefonicznie pod numerem 34 355 41 20 wew. 40 lub wysyłając mail na adres: srodowisko@przyrow.pl. Wzory potrzebnych dokumentów można pobrać ze strony internetowej gminy Przyrów.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter