fbpx

Powiat częstochowski

Ruszyła kampania wyborcza do samorządów

fot. Pixabay

21 października mieszkańcy powiatu częstochowskiego wybiorą dwustu czterdziestu przedstawicieli rad w szesnastu gminach, dwudziestu pięciu radnych powiatowych oraz pięciu przedstawicieli do sejmiku województwa z okręgu częstochowskiego.

Wspomniany okręg wyborczy obejmuje swym zasięgiem Częstochowę oraz trzy powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski. Równocześnie w tym czasie odbędzie się pierwsza tura wyborów mająca wyłonić włodarzy gmin. Druga zaplanowana została na 4 listopada.

Zarządzenie przez premiera wyborów samorządowych oznacza, że rozpoczęła się kampania wyborcza. Nie jest to jednak równoznaczne z możliwością prowadzenia agitacji wyborczej przez potencjalnych kandydatów. Należy najpierw zgłosić do właściwych organów wyborczych fakt zawiązania komitetu wyborczego.

Dopiero po wydaniu postanowienia o jego zarejestrowaniu, kandydujący mogą się promować i aktywnie ubiegać się o głosy wyborców. Dlaczego to takie ważne? Rozpoczęcie kampanii przed dniem złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu może skutkować odrzuceniem sprawozdania finansowego, jak również narazić na odpowiedzialność karną.

W świetle obowiązujących norm, tylko komitety wyborcze mogą dokonać zgłoszenia kandydatów na radnych oraz wójtów, burmistrzów czy prezydentów. Utworzyć je mogą partie polityczne, stowarzyszenia i organizacje społeczne, ale przede wszystkim – każdy wyborca. Jak zatem założyć komitet wyborczy?

W znakomitej większości samorządów dominujące znaczenie mają małe, lokalne komitety wyborcze wyborców, stworzone przez osoby aspirujące do pełnienia funkcji publicznych w gminach i powiatach. Prawo nie narzuca szczególnie trudnych wymogów formalnych, by mogły być one skutecznie zarejestrowane. Uzależnione są one od potencjalnego obszaru działania takiego ugrupowania.

Te, które mają zamiar działać na obszarze jednego województwa należy zgłosić w biurach komisarzy wyborczych lub we właściwej miejscowo delegaturze. Na dostarczenie wymaganych dokumentów jest czas do 27 sierpnia.

Wspomniane komitety wyborcze muszą zostać utworzone przez co najmniej pięć osób. Wyłaniają one ze swojego grona pełnomocnika wyborczego oraz finansowego. Niezbędne jest również zgromadzenie dwudziestu podpisów popierających utworzenie komitetu.

Jeszcze bardziej odformalizowane zasady tyczą się zamierzających walczyć o przedstawicielstwo w ciałach uchwałodawczych gmin liczących do 20 tys. mieszkańców. W tym przypadku nie ma potrzeby, aby do zgłoszenia załączać podpisy poparcia. Komitet ze swojego grona powołuje pełnomocnika wyborczego, który pełni jednocześnie funkcję pełnomocnika finansowego.

Listy kandydatów na radnych zgłaszane są z kolei terytorialnym komisjom wyborczym, w tym przypadku gminnym. W danym okręgu komitet może desygnować tylko jednego kandydata, załączając odpowiednią liczbę podpisów wyborców popierających kandydaturę. Do rady gminy potrzebne jest ich dwadzieścia pięć. Końcowym terminem jest w tym przypadku 17 września.

Co istotne, kandydat na radnego nie musi mieszkać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zostanie zgłoszony. Musi być jednak mieszkańcem gminy, na terenie której leży okręg wyborczy.
 
Komitety, które zarejestrują kandydatów w co najmniej połowie okręgów wyborczych w gminie, będą mogły również zaproponować kandydata na wójta, burmistrza czy prezydenta. Muszą to uczynić najpóźniej do 26 września.

Wszelkie niezbędne dokumenty i objaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej można pobrać tutaj i tutaj.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter