fbpx

Koniecpol

Ryszard Suliga z wotum zaufania i absolutorium

fot. Archiwum Ryszarda Suligi

30 czerwca miejscy radni rozpatrywali szereg uchwał podsumowujących poprzedni rok budżetowy. Nie mieli wątpliwości w kwestii przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia burmistrzowi absolutorium. Wcześniej debatowali także nad raportem o stanie gminy, czego zwieńczeniem było udzielenie włodarzowi wotum zaufania.

Przedstawione przez władze gminy dokumenty finansowe badały uprzednio Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna rady miejskiej. Ciała te wyraziły pozytywną opinię na temat wykonania budżetu za rok ubiegły. A jak kształtował się on w liczbach?

Dochody samorządu wyniosły prawie 45 mln zł. Wydatki z kolei były o około 1,6 mln zł mniejsze, co pozwoliło wypracować sporą nadwyżkę. Nie zachwiało to w żaden sposób potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem samorządu, jak i nakładów na inwestycje. Te natomiast sięgnęły progu prawie 7,5 mln zł ogółu wszystkich wydatków, które poniósł urząd. Co istotne, w ubiegłym roku udało się pozyskać kolejne 4,8 mln zł środków zewnętrznych.

Rok 2020 był więc kolejnym dobrym rokiem dla gminy. Zrealizowanych zostało kilkadziesiąt zadań, zarówno drobniejszych w ramach funduszu sołeckiego, jak i tych kluczowych, współfinansowanych z programów unijnych i krajowych. Skupiono się przede wszystkim na dokończeniu budowy kanalizacji w Koniecpolu obejmującej ulice Łąkową, Brzozową, Akacjową, Topolową, Bukową, Wesołą, Willową, Górną i Słowik. Na same zadania drogowe z kolei przeznaczono niemal 2,5 mln zł. W ubiegłym roku władze Koniecpola prowadziły także sporo projektów społecznych.

Jak podnosi włodarz, podstawą codziennej pracy jego oraz podległych mu urzędników jest takie kierowanie sprawami, by zapewnić zrównoważony rozwój gminy przy równoczesnej stabilności budżetu. Podziękował także wszystkim za bardzo dobrą i owocną współpracę, która nieustannie przyczynia się do widocznego rozwoju samorządu, szczególnie w tak trudnym z powodu pandemii ubiegłym roku.

– Absolutorium i wotum zaufania jest dla mnie bardzo ważne, bo jest potwierdzeniem, iż moja praca jest doceniana – mówi burmistrz Ryszard Suliga. – Dziękuję radnym za zaufanie i współpracę, która daje widoczne efekty w funkcjonowaniu i wizerunku naszej gminy, za otwartość, pomoc oraz podejmowanie rozmów, niekiedy w bardzo trudnych tematach. Pomimo pandemii rok 2020 był kolejnym, w którym realizowano wiele różnych przedsięwzięć, inwestycji, wśród nich budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę dróg, oświetlenia. Korzystamy z każdej okazji pozyskania dofinansowania i sukcesywnie realizujemy potrzeby inwestycyjne. Optymistyczne jest to, iż Koniecpol się zmienia. Cieszy nas każdy sukces – dodaje.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter