fbpx

Powiat częstochowski

Rząd ściął wysokość wynagrodzeń samorządowców

fot. Pixabay

Od lipca zaczną obowiązywać nowe przepisy określające wymiar uposażenia kadr zarządzających jednostkami samorządu terytorialnego. To pokłosie zatwierdzonego niedawno przez rząd rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

Na końcową wartość pensji włodarzy mają wpływ cztery składniki i wynikają one wprost z przepisów prawa. Siłą rzeczy, rady gmin jako organy uchwałodawcze, do których wyłącznej kompetencji należy określenie ich skali, każdorazowo muszą je uwzględniać. Chodzi o wymiar wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, za wysługę lat oraz tzw. dodatku specjalnego.

Wynagrodzenie wójtów czy burmistrzów uzależnione jest wprost od liczby ludności danego obszaru. W gminach powyżej 100 tys. mieszkańców zarobki mogły do tej pory wynosić od 4,8 tys. zł do 6,2 tys zł. Jeżeli gmina liczyła od 15 do 100 tys. obywateli, rada gminy mogła uchwalić podstawę w dopuszczalnych widełkach od 4,5 tys. zł do 6 tys. zł. W najmniejszych, nie przekraczających 15 tys. mieszkańców, zasadnicze minimalne wynagrodzenie to 4,2 tys. zł, a maksymalne – 5,9 tys. zł.

Wchodzące w życie w drugiej połowie maja rozporządzenie, przewiduje obniżki tejże podstawy w stosunku do dotychczas obowiązujących minimalnych i maksymalnych stawek. Średnio o 20 proc.

W gminach powyżej 100 tys. mieszkańców nie będzie mogła ona przekroczyć 5 tys. zł, a do 100 tys. – 4,8 tys. zł. Z kolei dopuszczalny pułap dla włodarzy najmniejszych samorządów, do 15 tys. mieszkańców, ustanowiono w granicy 4,7 tys. zł.

Wymiar dodatku funkcyjnego zasadniczo się nie zmienił. Ich maksymalna wartość wynosi 2,1 tys. zł w przypadku gmin powyżej 15 tys. mieszkańców. Poniżej tego progu – 1,9 tys. zł.

Ustalając łączną pensję wybrańca społeczności lokalnej, radni będą musieli uwzględnić również przewidziany ustawą dodatek specjalny, na poziomie od 20 do 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Po przekroczeniu pięcioletniego stażu pracy przysługuje także dodatek za wysługę lat. Najniższy to 5 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Wzrasta on o 1 proc. z każdym kolejnym przepracowanym rokiem i może dojść maksymalnie do poziomu 20 proc.

W najbliższych tygodniach organy uchwałodawcze będą musiały ponownie określić wysokość pensji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Szykują się więc ostre cięcia płac. Co więcej, nie ominą one również starostów, marszałków oraz zastępców i członków zarządów jednostek samorządowych.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego w istotny sposób oddziałuje bowiem na ostateczną kwotę wypłaty. Jeżeli wartość dotychczasowego przewyższa zatwierdzone właśnie przez rząd stawki, to część kadry zarządzającej z pewnością bardzo dotkliwie odczuje wprowadzone zmiany. Jak ukształtują się one w powiecie częstochowskim? Będziemy na bieżąco monitorować tę kwestię.

Wszystkie przywołane wartości są kwotami brutto.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter