fbpx

Kłobuck

Salę gimnastyczną zaprojektuje pracownia z Częstochowy

fot. Pixabay

Sześciu oferentów zabiegało o możliwość opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania jakim będzie budowa sali gimnastycznej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku.

Przetarg wygrała firma G&G Projekt z Częstochowy, która oprócz tego, że zadeklarowała skrócenie terminu realizacji zamówienia, to swoją pracę wyceniła na kwotę 69,8 tys. zł. Dokumentacja powinna być gotowa na początku listopada.

Sala nie będzie miała siedzisk dla widowni. Z budynkiem szkoły połączy ją specjalny łącznik. Projekt między innymi musi uwzględniać magazynki sprzętu sportowego, pokój nauczycielski dla trzech osób wraz z zapleczem sanitarnym, zaplecze szatniowo-sanitarne dla uczniów z wyposażeniem, niezbędne ciągi komunikacyjne, oddzielną toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, a także cztery dodatkowe sale. Dla pedagoga, logopedy, szkolnej pielęgniarki oraz z przeznaczeniem na archiwum.

Pracownia pochyli się również nad zaprojektowaniem energooszczędnego oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynku, instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz sieci teletechnicznej i fotowoltaicznej. Konieczne będzie też zagospodarowaniem przyległego terenu pod kątem wjazdu i dojścia od ulicy Topolowej, parkingów oraz drogi pożarowej wraz z rozmieszczeniem hydrantów. Wykonawca wskaże ponadto lokalizacje ławek, koszy na śmieci, stojaków dla rowerów. Projekt obejmie także wycinkę lub nasadzenie zieleni.

Newsletter

Poruszanie się wzdłuż DK 91 naraża życie i zdrowie. Wójt apeluje do parlamentarzystów o wsparcie

Kłomnice

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Jednostka OSP w Zawadzie ma już sto lat. Druhowie zapraszają do wspólnej zabawy

Kłomnice

Delegacja z KRUS-u przyjechała do Kosek, by jednej z mieszkanek zaśpiewać z okazji setnych urodzin

Panki

Newsletter