fbpx

W POWIATACH

Samorządy z pieniędzmi z Polskich Inwestycji Strategicznych. Komu rząd przydzielił i ile?

fot. Fotolia

Rząd ogłosił wyniki pierwszego naboru Programu Inwestycji Strategicznych. Program będący jedną ze składowych Polskiego Ładu, ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zarówno w powiecie częstochowskim, jak i kłobuckim środki otrzymają wszystkie gminy. Na trzy projekty drogowe pieniądze otrzyma również częstochowskie starostwo powiatowe, a na jedno – kłobuckie. Wszystkie samorządy z powiatu częstochowskiego dostaną więc ponad 130 mln zł, a z kłobuckiego – przeszło 77 mln zł.

Samorządy miały czas do połowy sierpnia, by przesłać do Banku Gospodarstwa Krajowego maksymalnie trzy wnioski do pierwszej, pilotażowej edycji działania. Instytucja ta ma bowiem udzielać promes inwestycyjnych na realizację proponowanych przedsięwzięć. Budżet rozstrzygniętego naboru to 23 mld zł. Samorządy i ich związki złożyły łącznie niemal osiem tysięcy wniosków. Z samego województwa śląskiego wpłynęło ich pięćset czterdzieści pięć.

Najwięcej pieniędzy z pierwszego rozdania na terenie powiatu częstochowskiego trafi do gminy Janów, ponad 11,4 mln zł. Na budowę dwuoddziałowego przedszkola oraz pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lusławicach na konto urzędu przelane zostanie 8,1 mln zł, a na przebudowę ulicy Żurawskiej i łącznika wraz z budową ścieżki rowerowej w Janowie dodatkowe 3,3 mln zł.

Spore kwotowo środki przeznaczono na inwestycje w rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. 10,7 mln zł pozyskał wójt Robert Nowak z Przyrowa. Dzięki temu możliwa stanie się gruntowna modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w tej miejscowości. Równe 10 mln zł da także Blachowni możliwość rozpoczęcia pierwszego etapu budowy kanalizacji na terenie gminy, a 9,2 mln zł dla Mykanowa uskuteczni budowę sieci w Wierzchowisku. Kolejne 7,9 mln zł na takie działania trafi do Rędzin, gdzie inwestycja obejmie ulicę Kościuszki i boczne od niej, 4,9 mln zł do Kruszyny na drugi etap kanalizacji Bogusławic oraz do Starczy na budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Klepaczka, Łysiec, Rudnik Mały i Własna. Wsparcie w tym przypadku to 3,2 mln zł.

Burmistrzowi Ryszardowi Sulidze z Koniecpola udało się pozyskać finansowanie budowy przedszkola. Powstanie integracyjny obiekt z sześcioma oddziałami przedszkolnymi wraz z częścią żłobkową. Miasto zdobyło na ten cel nieco ponad 9 mln zł.

Sąsiadujący Lelów również wybuduje przedszkole. Dofinansowanie wyniesie 6,8 mln zł. Kolejne 1,5 mln zł z przyznanych samorządowi pieniędzy wójt Krzysztof Molenda wykorzysta na przebudowę drogi gminnej nr 689003S – przy młynie w miejscowości Staromieście.

Ponad 8,9 mln zł dofinansowania przydzielono gminie Konopiska. Co ważne, uznanie komisji konkursowej znalazły wszystkie trzy zgłoszone przez wójta Jerzego Żurka projekty. Chodzi o modernizację boiska oraz instalację oświetlenia przy Stadionie Lekkoatletycznym im. Ireny Szewińskiej w Konopiskach, przebudowę ulicy Szmaragdowej w Konopiskach oraz rozbudowę istniejącego budynku usługowego wraz z niezbędną jego przebudową na potrzeby utworzenia Domu Seniora w Konopiskach.

Gmina Mstów postawiła na projekty drogowe. I właśnie na takie dwa zadania otrzyma 8,4 mln zł. Chodzi o przebudowę drogi gminnej łączącej Kłobukowice i Kuchary oraz przebudowę dróg dojazdowych – ulicy Modrzewiowowej, Sosnowej i Klonowej w miejscowości Wancerzów.

Na drogi pieniądze otrzyma także Kamienica Polska oraz gmina Olsztyn. Pierwsza dostanie łącznie ponad 5,5 mln zł na remont ulicy Magazynowej w Kamienicy Polskiej oraz ulicy Długiej w Zawadzie. Jurajski samorząd z kolei z niecałym 3,9 mln zł wsparcia wybuduje ulice Słowackiego i Miłosza w Olsztynie oraz ulicę Orlich Gniazd w Zrębicach.

Dwa projekty zrealizuje Dąbrowa Zielona. Na e-usługi dla mieszkańców oraz modernizację budynku remizy OSP wraz z utworzeniem sali konferencyjno-widowiskowej w miejscowości Dąbrowa Zielona udało się pozyskać niemal 2,3 mln zł.

W infrastrukturę sportową zainwestują natomiast gminy Kłomnice i Poczesna. Wójt Piotr Juszczyk dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 4,5 mln zł zmierzy się z budową budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach, natomiast włodarz Poczesnej wybuduje boisko sportowe do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Zawodzie. Rządowe wsparcie w tym przypadku to 3,1 mln zł. Wójt Krzysztof Ujma może się ponadto cieszyć z kolejnych 3,4 mln zł, które posłużą budowie obiektu dla Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Hucie Starej B.

Starostwo Powiatowe w Częstochowie uzyskało dofinansowanie trzech inwestycji. Łącznie to 11,4 mln zł na przebudowę dróg powiatowych: nr 1008 S na odcinku Stary Kocin – Nowy Kocin, w gminie Mykanów, nr 1051 S w miejscowości Kopalnia, w gminie Konopiska oraz nr 1054 S na odcinku Starcza – Łysiec, w gminie Starcza.

W powiecie kłobuckim największe pieniądze przyznano samorządom na zadania przewidujące rozbudowę kanalizacji sanitarnej. Inwestycja gminy Opatów w Zwierzyńcu Pierwszym wsparta została kwotą 11,8 mln zł. Nieco ponad 9,4 mln zł pomoże samorządowi Przystajni w budowie sieci w miejscowości Kostrzyna. Podobne pieniądze, aczkolwiek na dwa zadania trafią do sąsiadujących Panek. Na drugi etap kanalizacji Konieczek – 2,8 mln zł, a 6,6 mln zł na kanalizację Praszczyk i Kawek.

Z rządowym dofinansowaniem inwestycję zrealizuje także Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód, który na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej otrzymał 3,8 mln zł. Z kolei Krzepice ze wsparciem nieco ponad 8,5 mln zł skanalizują i wybudują drogi na terenach przemysłowych.

Gmina Popów dostanie 9,5 mln zł na modernizację ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej.

Do największego samorządu w powiecie kłobuckim, gminy Kłobuck, trafi ostatecznie 7,2 mln zł. Z udziałem tych środków burmistrz Jerzy Zakrzewski przebuduje ulicę Mostową w Kamyku wraz z budową obiektu mostowego oraz rozbuduje ulicę Wincentego Witosa w Kłobucku.

Gmina Wręczyca Wielka pozyskała 4,7 mln zł na budowę nowych sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Gmina Miedźno natomiast 4,1 mln zł na przebudowę dwóch remiz strażackich, w Borowej i we Władysławowie, które zostaną przebudowane na centra kulturalne wsi.

Najmniejsze pieniądze otrzyma Lipie, około 3,7 mln zł. Posłużą one dobudowie oraz modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy (1,2 mln zł) oraz rozbudowie sieci wodociągowej, na które to zadanie pozyskano nieco ponad 2,5 mln zł.

Samo starostwo kłobuckie otrzyma jedynie 4,75 mln zł na projekt przebudowy ulicy Długiej w Złochowicach, na terenie gminy Opatów.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter