fbpx

Powiat częstochowski

Sejm zdejmie z samorządów obowiązek szacowania szkód łowieckich?

fot. Pixabay

Obowiązujące od początku kwietnia przepisy prawa łowieckiego czekają następne zmiany. 28 maja skierowano do Sejmu projekt kolejnej nowelizacji tej ustawy. Zgodnie z jej zapisami sołectwa i gminy nie będą już zaangażowane w prace zespołów szacujących szkody łowieckie.

Wprowadzone marcową nowelizacją nowe mechanizmy szacowania szkód łowieckich, były powszechnie krytykowane w środowisku samorządowym. Przeciwko przyjętym rozwiązaniom protestowała strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zgłaszano zastrzeżenia do zapisów wprowadzających udział przedstawicieli gmin w szacowaniu tychże szkód. Do kwietnia, szacowania i wypłaty odszkodowań z tego tytułu dokonywali dzierżawcy obwodów, czyli w zdecydowanej większości koła łowieckie. W wyniku wprowadzenia zmian, obowiązek ten został przerzucony na gminy. Wątpliwości budził ponadto fakt, iż ustawa nie wskazywała źródła finansowania tych zadań.

Wnioskodawcy projektu chcą, by w skład zespołu szacującego szkody łowieckie wchodził przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Zastąpi on przedstawiciela sołectwa lub gminy. ODR-y na swoje nowe zadanie dostaną środki funduszu leśnego pochodzące z należności, kar i opłat związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych oraz należności wynikających z odszkodowań z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów.

Projektowane zmiany mają umożliwić sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wojewódzkich ODR-ów, biorących udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za nie. Jak wskazują projektodawcy, realizacja nowych zadań zostanie pokryta ze środków pochodzących z funduszu leśnego na podstawie zawartych z dyrekcją Lasów Państwowych umów, w których ustalone zostaną zasady ryczałtowego zwrotu kosztów. Wysokość ryczałtu ustalana ma być w drodze rozporządzenia przez ministra środowiska.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter