Skrzydlowska w Rzerzęczycach idzie do remontu

Kłomnice

W pierwszej połowie czerwca wojewoda śląski zatwierdził listę projektów drogowych, które uzyskają finansowe wsparcie w ramach jednego z rządowych programów infrastrukturalnych. Wśród trzydziestu trzech zadań z obszaru województwa, przewidzianych w puli podstawowej do dofinansowania, znalazła się modernizacja zarządzanej przez powiat ulicy Skrzydlowskiej w Rzerzęczycach.

Wspomniany program to nowa inicjatywa, która ma wspierać samorządy w realizacji zadań związanych z budową, przebudową lub remontami dróg gminnych i powiatowych. Jednostki mogą otrzymać dotację w wysokości od 60 do 80 proc. kosztów realizacji zadania. Na większe pieniądze mogą liczyć biedniejsze samorządy. Udział budżetu państwa uzależniony jest bowiem od wskaźników dochodów podatkowych na jednego mieszkańca.

– Przebudowa będzie realizowana na odcinku od torów kolejowych do boiska szkolnego. W ramach tej inwestycji na długości 1,2 kilometra zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni z poszerzeniem do sześciu metrów, obustronne chodniki oraz nowe oznakowanie poziome i pionowe. Procedury przetargowe związane z wyłonieniem wykonawcy mają ruszyć jeszcze przed wakacjami – informuje Patryk Jeziak ze starostwa powiatowego.
 
Zarządcy drogi szacują, że zadanie uda się zrealizować za kwotę około 2,4 mln zł. Sama dotacja wyniesie 1,92 mln zł. Brakujące pół miliona pochodzić będzie z budżetu gminy i powiatu.

– To bardzo dobra informacja. Przy niewielkim wkładzie własnym zyskujemy kolejne odcinki zmodernizowanej infrastruktury – komentuje Piotr Juszczyk, wójt gminy Kłomnice.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay