Starosta z odznaczeniem od byłych wojskowych

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego przyznał staroście częstochowskiemu specjalne wyróżnienie.

Krzysztof Smela otrzymał pamiątkowy grawerton. To dowód uznania za zasługi starosty w obszarze współpracy ze stowarzyszeniem, które wśród głównych celów statutowych wymienia obronę interesów społecznych i socjalnych żołnierzy zawodowych, zwolnionych z czynnej służby wojskowej.

Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 9 stycznia, staroście Smeli grawerton wręczyli ppłk Marian Biecek i mjr Jan Pudło, reprezentujący zarząd rejonowy wspomnianej organizacji.

Adrian Biel, fot. Starostwo Powiatowe w Częstochowie