fbpx

Konopiska

Święto pracowników oświaty tym razem w częstochowskim teatrze. Były nagrody i przedstawienie

fot. Urząd Gminy Konopiska

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej na terenie samorządu Konopisk, podobnie jak w latach ubiegłych, stał się okazją do nagrodzenia miejscowych pedagogów za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno–wychowawczej w minionym roku szkolnym.

Jak podkreślają lokalne władze, świętowali nie tylko nauczyciele, ale i pracownicy niepedagogiczni. W opinii urzędników, ich codzienna praca w placówkach edukacyjnych na terenie gminy sprawia, iż proces kształcenia, wychowania i opieki przebiega sprawnie i owocnie.

– Każdego roku przyznawane są dla nich nagrody wójta Jerzego Żurka za szczególne osiągnięcia oraz zaangażowanie w pracę. Otrzymanie takiej nagrody jest znacznym wyróżnieniem i świadczy o tym, że podejmowane przez nich działania są zauważone i docenione – nadmieniają pracownicy referatu oświaty i sportu urzędu gminy.

Tym razem wręczenie nagród włodarza miało miejsce w połowie października podczas uroczystej gali w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko dyrektorzy, nauczyciele czy byli i obecni pracownicy oświaty, ale także przedstawiciele rad rodzicielskich, radni, pracownicy urzędu gminy i podległych mu jednostek organizacyjnych.

– Szkoły, którymi kierujecie są nowoczesne, zadbane, utrzymują wysoki poziom dydaktyczny i zapewniają możliwość wszechstronnego rozwoju uczniów, którzy angażują się w projekty i programy dające dodatkowe korzyści i wpływające pozytywnie na efekty kształcenia – mówił do zebranych wójt Jerzy Żurek wręczając nagrody dyrektorom gminnych placówek oświatowych.

Wójt nagrodził również nauczycieli poszczególnych szkół i przedszkoli. Pedagodzy docenieni zostali za podnoszenie jakości pracy szkoły między innymi poprzez stosowanie innowacyjnych metod i form w procesie dydaktycznym oraz kształtowanie kluczowych kompetencji u uczniów. Nagrody trafiły też do pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za księgowość.

– Wójt pogratulował też nauczycielom, którzy uzyskali w minionym roku szkolnym stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Uzyskanie awansu świadczy o poszerzaniu i pogłębianiu wiedzy oraz umiejętności, a także podnosi rangę i status zawodowy nauczycieli – dodają urzędnicy z Konopisk.

Spotkanie stało się także okazją do wręczenia przyznawanego co roku stypendium dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce. Tym razem trafiło ono do trzech uczennic – Klaudii Binek, Wiktorii Herman oraz Nadii Przybył. Uroczystość zakończył spektakl „Kandyd, czyli optymizm” Voltaire’a w przekładzie Tadeusza Boya-Żeleńskiego.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter