fbpx

Ekologia w powiecie

Święto pszczoły. Jak dbać o te wyjątkowe owady?

fot. Pixabay

W Polsce żyje około czterystu siedemdziesięciu gatunków pszczół. 20 maja na całym świecie obchodzi się Światowy Dzień Pszczół. Jego ustanowienie przez Organizację Narodów Zjednoczonych ma przypominać o roli, wielkim znaczeniu i wpływie, jakie te zapylacze mają na cały globalny ekosystem. Przy tej okazji nie można jednak zapomnieć i o zagrożeniach, z którymi zmagają się owady, przede wszystkim związanych z cywilizacyjnym rozwojem człowieka i jego działalnością, szczególnie w obszarze rolnictwa.

Organizacje pozarządowe, które w swoich statutowych celach mają dbanie o bioróżnorodność podnoszą w organizowanych kampaniach społecznych, że praca pszczół jest nieodzownym elementem przetrwania większości gatunków roślin, a co się z tym wiąże także zwierząt i ludzi. Pszczoły wytwarzają wiele cennych produktów, jak miód, wosk, pierzgę, propolis, mleczko oraz jad pszczeli. O te wrażliwe na czynniki zewnętrzne owady należy więc dbać.

W sposób szczególny powinni o tym pamiętać producenci rolni, na co zwraca uwagę w kampaniach informacyjnych Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Jak podkreśla instytucja, nieprawidłowo wykonywana aplikacja środków ochrony roślin, a w szczególności insektycydów, niesie niezwykle duże zagrożenie dla pszczół i innych owadów pożytecznych. Bardzo ważne jest więc prawidłowe korzystanie z chemicznych środków ochrony roślin przy ochronie upraw. Dotyczy to także upraw przydomowych czy działkowych, zarówno na wsiach, jak i w miastach.

– Przed aplikacją chemicznych środków ochrony roślin należy wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami, aby ograniczyć stosowanie pestycydów. Jeżeli jest to możliwe, należy w pierwszej kolejności zastosować metody ochrony upraw alternatywne do środków ochrony roślin – zaznacza, podkreślając jednocześnie, że w okresie intensywnego kwitnienia roślin będących pożytkiem dla owadów zapylających zwiekszona zostaje liczba działań profilaktycznych i kontrolnych, a po potwierdzeniu wystąpienia nieprawidłowości nakładane są kary grzywny oraz kary administracyjne wynikające z ustawy o środkach ochrony roślin.

Podaje jednocześnie, że przy stosowaniu chemicznej ochrony roślin należy w szczególności:

– stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;

– stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi w etykiecie oraz przestrzegać zapisów dotyczących zakazów i ograniczeń (fazy fenologicznej rośliny, czas i okres, w których środek nie może być stosowany);

– używać środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;

– nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;

– wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających (w godzinach wieczornych lub nocnych);

– sprawdzić przed rozpoczęciem zabiegów czy w uprawie chronionej nie ma owadów zapylających, ze szczególnym uwzględnieniem pszczół;

– zachowywać minimalne odległości od pasiek (tj. minimum dwadzieścia metrów dla opryskiwaczy polowych i sadowniczych);

– przestrzegać okresów prewencji;

– nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu (przy prędkości wiatru większej niż 4 m/s).

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa podnosi ponadto, że niezwykle cenne efekty przynosi współdziałanie rolników z pszczelarzami, gdyż pszczoły najczęściej mają swoje pożytki w przestrzeni rolniczej na polach, łąkach i sadach. 

– Właściciele pasiek mają prawo zwrócić się do osób stosujących środki ochrony roślin z prośbą o informacje, w jakim czasie i jakimi preparatami będzie wykonywany zabieg. Aplikujący środki ochrony roślin nie mogą odmówić udzielenia takiej informacji. Niekompetencja, popełniane błędy oraz brak przekazywanych wzajemnie przez rolników i pszczelarzy informacji o wykonywanych zabiegach i lokalizacji uli mogą oddziaływać negatywnie na pszczoły – podkreśla.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter