Kłomnice

Szukają chętnych do prowadzenia szkoleń dla młodych piłkarzy. Do wzięcia jest sto tysięcy złotych

fot. Pixabay

Tutejszy urząd gminy rozpisał konkurs adresowany do organizacji pozarządowych zainteresowanych upowszechnianiem kultury fizycznej w okolicznych sołectwach. W tym roku na prowadzenie zajęć treningowych, mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w rozgrywkach w piłce nożnej, samorząd przewidział łącznie 100 tys. zł.

– Rozpisany konkurs ma na celu zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych gminy poprzez włączenie w jego realizację organizacji oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb dzieci, młodzieży czy dorosłych w zakresie kultury fizycznej i sportu – mówi wójt Piotr Juszczyk.

Podmioty, które są chętne do podjęcia się tego zadania i otrzymania od gminy finansowego wsparcia, na złożenie stosownych dokumentów mają czas do 1 lutego. Samo rozliczenie przyznanej dotacji i wywiązanie się ze zleconego zadania musi nastąpić do końca roku.

– Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania jej w kwocie określonej w ofercie. Takowa może być inna niż wnioskowana. Oferent powinien wykazać się co najmniej 10 proc. wkładem własnym. Zarówno w formie finansowej, jak i w formie wkładu niefinansowego, pokrywanego na podstawie wyceny pracy własnej – zastrzegają kłomniccy urzędnicy.

Na co organizacje, z którymi urząd podejmie współpracę w zakresie wspomnianych szkoleń, będą mogły wydać środki? Z dotacji będą mogły być pokryte wyłącznie te koszty, które są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i tym samym są niezbędne dla jego realizacji. Nie bez znaczenia będzie również racjonalnie skalkulowanie ofert na podstawie oceny rynkowej i odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów.

– Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup materiałów i usług związanych z organizacją danej imprezy, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, strojów sportowych i obuwia, zakup nagród rzeczowych w tym dyplomów czy pucharów, jak i również transport na zawody, zgrupowania i wydarzenia sportowe – wymieniają pracownicy urzędu gminy.

Pozyskana dotacja pozwoli też na sfinansowanie noclegów podczas wyjazdów na zawody, pokrycie opłat sędziowskich, wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych czy też wynagrodzenia trenerów i instruktorów. Z tych funduszy stowarzyszenia będą mogły także pokryć koszty związane z obsługą medyczną i ubezpieczenie uczestników zadania, obsługę techniczną organizowanych wydarzeń oraz opłaty licencyjne i startowe czy wyżywienie uczestników podczas wyjazdów.

Wszelkie dodatkowe informacje, jak i wykaz niezbędnych dokumentów, można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Karoliną Gonerą z urzędu gminy, dzwoniąc pod numer telefonu: 34 328 11 22 wew. 114.

Rozpatrzenia ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja, najpóźniej do 24 lutego.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter