fbpx

Kłomnice

Szukają chętnych do prowadzenia szkoleń dla młodych piłkarzy. Do wzięcia jest sto tysięcy złotych

fot. Pixabay

Tutejszy urząd gminy rozpisał konkurs adresowany do organizacji pozarządowych zainteresowanych upowszechnianiem kultury fizycznej w okolicznych sołectwach. W tym roku na prowadzenie zajęć treningowych, mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w rozgrywkach w piłce nożnej, samorząd przewidział łącznie 100 tys. zł.

– Rozpisany konkurs ma na celu zapewnienie efektywnego wykonania zadań publicznych gminy poprzez włączenie w jego realizację organizacji oraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb dzieci, młodzieży czy dorosłych w zakresie kultury fizycznej i sportu – mówi wójt Piotr Juszczyk.

Podmioty, które są chętne do podjęcia się tego zadania i otrzymania od gminy finansowego wsparcia, na złożenie stosownych dokumentów mają czas do 1 lutego. Samo rozliczenie przyznanej dotacji i wywiązanie się ze zleconego zadania musi nastąpić do końca roku.

– Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania jej w kwocie określonej w ofercie. Takowa może być inna niż wnioskowana. Oferent powinien wykazać się co najmniej 10 proc. wkładem własnym. Zarówno w formie finansowej, jak i w formie wkładu niefinansowego, pokrywanego na podstawie wyceny pracy własnej – zastrzegają kłomniccy urzędnicy.

Na co organizacje, z którymi urząd podejmie współpracę w zakresie wspomnianych szkoleń, będą mogły wydać środki? Z dotacji będą mogły być pokryte wyłącznie te koszty, które są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i tym samym są niezbędne dla jego realizacji. Nie bez znaczenia będzie również racjonalnie skalkulowanie ofert na podstawie oceny rynkowej i odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów.

– Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup materiałów i usług związanych z organizacją danej imprezy, zakup niezbędnego sprzętu sportowego, strojów sportowych i obuwia, zakup nagród rzeczowych w tym dyplomów czy pucharów, jak i również transport na zawody, zgrupowania i wydarzenia sportowe – wymieniają pracownicy urzędu gminy.

Pozyskana dotacja pozwoli też na sfinansowanie noclegów podczas wyjazdów na zawody, pokrycie opłat sędziowskich, wynajem obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych czy też wynagrodzenia trenerów i instruktorów. Z tych funduszy stowarzyszenia będą mogły także pokryć koszty związane z obsługą medyczną i ubezpieczenie uczestników zadania, obsługę techniczną organizowanych wydarzeń oraz opłaty licencyjne i startowe czy wyżywienie uczestników podczas wyjazdów.

Wszelkie dodatkowe informacje, jak i wykaz niezbędnych dokumentów, można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Karoliną Gonerą z urzędu gminy, dzwoniąc pod numer telefonu: 34 328 11 22 wew. 114.

Rozpatrzenia ofert dokona specjalnie powołana w tym celu komisja, najpóźniej do 24 lutego.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter