fbpx

Ekologia w powiecie

Trzy szanse na pozyskanie pieniędzy dla ochotniczych straży pożarnych

fot. Pixabay

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków w trzech konkursach, które adresowane są do gmin i jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa śląskiego. Całkiem spore pieniądze będzie można pozyskać na ekomodernizację strażackiej infrastruktury czy doposażenie druhów w specjalistyczny sprzęt, zarówno w przypadku drużyn regularnych, jak i tych młodzieżowych. Nabory rozpoczynają się 1 lutego.

Pierwszy konkurs to realizacja programu „Bezpieczny Strażak”. W ramach niego OSP mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu, pojazdów i wyposażenia. W puli do podziału jest 2 mln zł.

– Formą dofinansowania jest dotacja w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 150 tys. zł dla jednej jednostki OSP – podkreślają przedstawiciele Funduszu.

W tym samym terminie, czyli przez najbliższe dwa miesiące, jednostki lub samorządy mogą starać się o środki, które będą mogli przeznaczyć na sprzęt doposażający młodzieżowe drużyny pożarnicze. Fundusz przeznaczył na to zadanie 500 tys. zł.

W tym przypadku dotacja jest znacznie wyższa, gdyż może pokryć aż 80 proc. zaplanowanych zakupów. Minimalne wsparcie musi wynosić 3 tys. zł, a maksymalnie dla jednej jednostki będzie mogła wynieść 15 tys. zł.

Wnioski, które są do pobrania na stronie wfosigw.katowice.pl, w obu powyższych konkursach wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 1 lutego do 31 marca lub do wyczerpania alokacji środków. Można je wysłać także pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do WFOŚiGW w Katowicach.

Szczegółowych informacji udzieli Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi. Pracownicy Funduszu dostępni są pod numerami telefonów: 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345, 32 60 32 341.

Do końca czerwca natomiast będzie można złożyć aplikacje w programie „Eko Remiza”. Przewiduje on dofinansowanie przedsięwzięć polegających na termomodernizacji budynków użytkowanych przez OSP na ich cele statutowe, w tym inwestycje z zastosowaniem OZE. Beneficjentami środków mogą być jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub ochotnicze straże pożarne.

– Dofinansowanie udzielane jest do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania, w tym w formie dotacji do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Funduszu dla jednej OSP nie może przekroczyć 200 tys. zł, a ponadto w formie nieumarzalnej nisko oprocentowanej pożyczki – wyjaśnia instytucja.

Na same dotacje przewidziano alokację na poziomie 2 mln zł. Natomiast z pożyczek będą mogli skorzystać wszyscy wnioskujący, bez ograniczeń.

Konkurs nadzoruje Zespół Ochrony Atmosfery. Można się z nim skontaktować pod numerami telefonów: 32 60 32 222, 32 60 32 289, 32 60 32 264, 32 60 32 244, 32 60 32 259.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter