fbpx

Ekologia w powiecie

Trzydzieści milionów złotych na jubileuszu 30-lecia Funduszu. Ruszają nowe programy

fot. Fotolia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach planuje w tym roku uruchomić siedem nowych programów, na które przeznaczy ponad 30 mln zł. Jak podkreśla jego kierownictwo, WFOŚiGW zamierza również kontynuować flagowe, realizowane dotychczas projekty na dofinansowanie proekologicznych inwestycji.

W minionym roku WFOŚiGW udzielił łącznie ponad 850 mln zł dofinansowania na działania związane z ochroną środowiska w województwie śląskim. Plany na ten rok są równie ambitne. Oprócz najbardziej sprawdzonych inicjatyw jak „Zielona Pracownia” czy programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które realizował katowicki Fundusz, jak „Czyste Powietrze” czy „Ciepłe Mieszkanie”, instytucja szykuje całą paletę nowych opcji.

– Jesteśmy cały czas w kontakcie ze wszystkimi grupami społecznymi. Obserwujemy, rozmawiamy i na bieżąco monitorujemy jakie jest zapotrzebowanie na dofinansowanie zadań dotyczących ochrony środowiska. A jako Fundusz jesteśmy po to, żeby te działania wspierać finansowo, stąd nowe programy – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Jednym z nich jest konkurs „Ekopracownia pod chmurką”, z łącznym budżetem w wysokości 2 mln zł. Przedsięwzięcie skierowane jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa i ma na celu utworzenie przestrzeni przeznaczonej do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geografii czy geologii w szkołach podstawowych oraz średnich. Poza tym programem kontynuowane są programy „Zielona Pracownia_Projekt”, którego nabór kończy się 3 lutego, oraz „Zielona Pracownia”.

– Podobnym programem, ale skierowanym do gmin jest „Zielona Przestrzeń”. To pomysł na utworzenie terenów zieleni służących dostosowaniu przestrzeni publicznej do potrzeb społecznych oraz umożliwienie społeczeństwu korzystania z ich walorów, zwiększając zaangażowanie społeczności lokalnej. Budżet na ten program to 5 mln zł – informują pracownicy WFOŚiGW w Katowicach.

Kolejna propozycja to „Zielono-niebieska infrastruktura”. Ma ona za zadanie wpłynąć na podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu poprzez zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz zastosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań służących ograniczeniu zużycia wody, przeciwdziałaniu suszy, zatrzymaniu wody deszczowej w miejscu opadu, w tym rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Na ten cel Fundusz przeznaczy aż 10 mln zł, w tym 5 mln zł w formie dotacji.

Następne 7 mln zł zostanie przeznaczone na program „Poprawy Jakości Powietrza” w obiektach użyteczności publicznej. Dofinansowana zostanie wymiana nieefektywnego źródła ciepła opalanego węglem oraz zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w tym pomp ciepła, kotłów na biomasę i fotowoltaiki.

W tym roku Fundusz zamierza również poszerzyć ofertę dla strażaków. Już nie tylko będą oni mogli liczyć na dofinansowanie do zakupu wozów bojowych, sprzętu pożarniczego czy wsparcie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Katowiccy urzędnicy chcą też uruchomić dotacje na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń środowiska.

– To program „Bezpieczny Strażak”. Z kolei w programie „Eko Remiza” strażacy z OSP mogą sięgnąć po środki na kompleksową termomodernizację strażnic, które w niektórych miejscowościach są w opłakanym stanie – słychać w siedzibie Funduszu.

W ubiegłym roku, w ofercie WFOŚiGW w Katowicach pilotażowo pojawił się także program „Przydomowa Oczyszczalnia”. Okazało się, że cieszył się on tak dużym zainteresowaniem, że budżet przeznaczony na ten cel został wyczerpany już w ciągu niespełna dwóch miesięcy. To propozycja skierowana do właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości położonych na terenach województwa śląskiego, na których nie funkcjonuje i nie jest przewidywana budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

– Na dofinansowania mogą liczyć chętni do zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie większej niż 7,5 m³/d. Fundusz przeznaczył na ten cel 4 mln zł, ale biorąc pod uwagę zainteresowanie istnieje możliwość zwiększenia tej puli środków – prognozują jego pracownicy.

Łącznie na nowe programy uruchamiane w tym roku WFOŚIGW w Katowicach przeznaczy ponad 30 mln zł. Wspomnianą kwotę charakteryzuje pewna symbolika, bowiem rok 2023 jest rokiem jubileuszu 30-lecia Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska w Katowicach.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter