fbpx

Przyrów

W roku jubileuszu zamierzają zainwestować ponad 5,5 miliona złotych

fot. Wikipedia

Ponad 5,5 mln zł zamierzają w tym roku przeznaczyć przyrowskie władze na inwestycje. Kwota ta ma pozwolić na wykonanie dwudziestu dwóch przedsięwzięć. Dodatkowo za 193 tys. zł sfinansowanych będzie dwadzieścia dziewięć drobniejszych zadań, które wskazali mieszkańcy poszczególnych, jedenastu sołectw gminy.

Poza kontynuacją budowy odcinków sieci w ramach kanalizacji miejscowości Sygontka i Zalesice, na którą przeznaczone zostanie 1,07 mln zł, zbiorczy system sanitarny zapewniony będzie również w Juliance. Ma on kosztować około 600 tys. zł. Kolejne 100 tys. zł pójdzie na opracowanie dokumentacji przebudowy oczyszczalni w Przyrowie. Zadania w ramach ochrony środowiska obejmą również stworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i niebezpiecznych w Przyrowie, a także dotację w wysokości 123 tys. zł dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup śmieciarki.

Samorząd zabezpieczył również niemal 100 tys. zł na realizację inwestycji w odnawialne źródła energii. W partnerstwie z Dąbrową Zieloną oraz Olsztynem złożono w ubiegłym roku wniosek o dofinansowanie unijne takich instalacji w ramach projektu „Zielona Jura”. Ponadto dodatkowe 42 tys. zł mają pozwolić na przygotowanie dokumentacji i uzgodnień do budowy elektrowni wiatrowej.

Największym jednostkowym wydatkiem będzie budowa drogi wraz z miejscami postojowymi w Sygontce. Zadanie ma kosztować 2,2 mln zł. Znaczna część przedsięwzięcia pokryta będzie środkami unijnymi. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskano bowiem aż 1,45 mln zł. Ze wsparciem z kolejnego działania – Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – zmodernizowana zostanie jedna z dróg wewnętrznych. Na ten poczet zabezpieczono 95 tys. zł, które pokryją wymagany wkład własny. Ponadto 30 tys. zł pozwoli przygotować kolejne projekty modernizacji dróg gminnych, a około 45 tys. zł posłuży rozbudowie oświetlenia w Zalesicach i Wiercicy.

W ramach zagospodarowania terenów przestrzeni publicznej, w uchwale budżetowej ujęto trzy znaczące pozycje. Cele te pochłoną 852 tys. zł. Samorząd wspierał się będzie dotacjami z programu „Rybactwo i morze” oraz PROW-u. Z tego pierwszego mają one wynieść 275 tys. zł, co pozwoli stworzyć tereny rekreacyjne przy ulicy św. Mikołaja oraz wybudować pomost nad zbiornikiem wodnym w Przyrowie. Obie inwestycje mają kosztować około 571 tys. zł. Natomiast przy wsparciu 95 tys. zł z PROW-u, za kwotę 281 tys. zł, władze gminy planują utworzyć, również w Przyrowie, lokalny rynek zbytu dla miejscowych produktów i usług.

W Sierakowie za kwotę ponad 15 tys. zł ma powstać plac zabaw, a w Zalesicach, Wiercicy i Staropolu – siłownie zewnętrzne. Również w tych przypadkach planowane jest pozyskanie zewnętrznego dofinansowania. Pieniądze mają pochodzić z konkursu wspierającego inicjatywy lokalne.

Bieżący rok jest dla społeczności gminy szczególny i wyjątkowy również z innych względów. Przyrów świętuje bowiem 650-lecie swojej lokacji. Z tej okazji przygotowano szereg inicjatyw upamiętniających to wydarzenie i mających uczcić fundatora miejscowości – króla Kazimierza III Wielkiego. W ramach obchodów zaplanowano wybudowanie na przyrowskim rynku postumentu tego wybitnego polskiego władcy. Projekt pomnika jest już wybrany. Ma on kosztować 42 tys. zł.

Tegoroczny budżet gminy Przyrów stoi więc pod znakiem inwestycji w ekologię, budowę dróg, oświetlenia i placów zabaw oraz rekreacji, jak również w zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Z ogólnej kwoty 5,5 mln zł na wydatki w gminny majątek, prawie 2,4 mln zł pochodzić będzie ze źródeł zewnętrznych. Kolejne 1,3 mln zł władze planują pożyczyć, a prawie 1,8 mln zł będą stanowić środki własne samorządu. Co istotne, zadłużenie nie wzrośnie, a nawet będzie niższe o kilkadziesiąt tysięcy złotych o tego na koniec minionego roku. W 2019 roku założono bowiem spłatę ponad 1,5 mln zł wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter