fbpx

Ekologia w powiecie

W województwie śląskim powstanie pierwsza rolnicza biogazownia z programu „Energia dla wsi”

fot. Pxhere

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielił pierwszego dofinansowania ze środków Funduszu Modernizacyjnego, w ramach programu „Energia dla wsi”. Dzięki temu w województwie śląskim, w prywatnym gospodarstwie, powstanie mikrobiogazownia.

„Energia dla wsi” to program przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dzięki któremu o dofinansowanie na instalacje OZE ubiegać się mogą rolnicy i spółdzielnie energetyczne – te dopiero powstające, jak i te już istniejące – oraz ich członkowie.

Głównym celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenach gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Całkowity budżet wynosi 1 mld zł, jednakże przewidziany jest on do wykorzystania w najbliższych ośmiu latach. Program realizowany ma być bowiem do końca 2030 roku, przy czym same umowy dofinansowania mają być podpisywane do końca roku 2028. Pierwszy nabór ruszył 25 stycznia i potrwa do 15 grudnia. Budżet dla tego naboru wynosi 100 mln zł.

Zawarta niedawno umowa przez NFOŚiGW przewiduje wsparcie w wysokości 1,5 mln zł.

– W ramach projektu zaplanowano budowę mikrobiogazowni rolniczej zasilanej substratem stałym z dominującym obornikiem bydlęcym, co pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Efektem inwestycji będzie ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a także zaopatrzenie gospodarstwa beneficjenta w energię. Dodatkowo powstały w wyniku procesu poferment, będzie wykorzystywany w całości jako nawóz w gospodarstwie beneficjenta. Termin zakończenia budowy biogazowni przewidziano na lipiec przyszłego roku – informuje instytucja.

Wsparcie w ramach „Energii dla wsi” może zostać wypłacone w formie dotacji lub pożyczki. Wnioskujący o dotację może ubiegać się o dopłatę o maksymalnej wartości 20 mln złotych, z kolei w przypadku starających się o pożyczkę kwota maksymalna wynosi 25 mln zł.

W ramach wniosków o dotację można ubiegać się o wparcie inwestycji dotyczących budowy elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji oraz magazynów energii. Natomiast przy pożyczce zakres ten rozszerzono jeszcze o instalacje wiatrowe oraz fotowoltaiczne.

W przypadku dofinansowania instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych możliwe jest ubieganie się o pożyczkę do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku biogazowni i elektrowni wodnych dochodzi także możliwość starania się o dotację w wysokości nawet do 65 proc. kosztów kwalifikowanych.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest natomiast zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach inwestycji.

Program ma być szansą na znaczącą zrównoważoną transformację energetyczną na obszarach wiejskich. Dzięki jego realizacji ma znacząco zwiększyć się dostępność inwestycji OZE dla rolników oraz wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach spółdzielni energetycznych. Taka forma ma sprzyjać odnoszeniu korzyści przez polską wieś, takich samych, jakie są udziałem między innymi przedsiębiorstw energetycznych, które realizują inwestycje OZE. Dzięki temu rolnicy będą mogli liczyć na dodatkowe dochody i jednocześnie obniżyć koszty pozyskania energii.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter