Wdrażają system monitorujący jakość powietrza

Blachownia

Blachownia rozpoczęła proces wdrażania systemu, który ma monitorować jakość powietrza na terenie gminy. Jak podkreśla burmistrz Sylwia Szymańska, przyczyni się on znacznie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa ekologicznego i zdrowia mieszkańców.

Aparatura ma składać się docelowo z czterech czujników. Dwa z nich ulokowane będą w Blachowni. Pierwszy z nich pracuje już testowo na budynku remizy ochotniczej straży pożarnej. Montaż kolejnego planowany jest w okolicach ulicy Kościuszki, a pozostałych w Łojkach i Ostrowach. Aktualne odczyty jakości atmosfery wyświetlane mają być na led’owej tablicy, która w najbliższym czasie trafi na elewację budynku magistratu.

Chcąc sprawdzić jakość powietrza nie będzie jednak konieczności, aby każdorazowo udawać się do centrum Blachowni. I choć może sprzyjać temu celowi bezpłatna komunikacja w obrębie gminy, to o wiele szybszym, a i zapewne wygodniejszym sposobem będzie zainstalowanie na telefonie specjalnej, dedykowanej aplikacji.

Mobilne narzędzie, o którym mowa to Syngeos. Prezentuje ono wyniki w zakresie wielu wskaźników. Łącząc się automatycznie poprzez GPS z najbliższą stacją pomiarową, wyświetla na ekranie informacje o indeksie jakości powietrza, temperaturze, ciśnieniu czy wilgotności. A przede wszystkim o poziomie stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych oraz gazów, jak chociażby dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, ozonu oraz benzenu.

– Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Kierujemy się przede wszystkim dbałością o odpowiednią jakość tego, czym wszyscy oddychamy. Dzięki temu urządzeniu zyskamy sposobność szybkiego reagowania na niepożądany spadek jakości powietrza i wzrost zanieczyszczenia. Poprzez kontrolę paliw spalanych w piecach czy też zakazanych odpadów, gmina zyskuje oręż do walki z emisją szkodliwych substancji – mówi burmistrz Sylwia Szymańska. – Naszymi działaniami chcemy zniechęcić potencjalnych trucicieli. Zależy nam, aby gmina była piękniejsza, wygodniejsza do życia i bezpieczna. Zachęcam do zainstalowania aplikacji. Razem zadbajmy o środowisko i czyste powietrze w naszej gminie – apeluje.

Piotr Biernacki, fot. Pixabay