fbpx

Ekologia w powiecie

Więcej pieniędzy na „Mój Prąd 5.0”. W puli jest pół miliarda złotych

fot. Pixabay

Cieszący się ogromnym zainteresowaniem program „Mój Prąd” otrzyma dodatkową alokację w kwocie 400 mln zł. Tylko w ciągu pierwszego miesiąca piątej edycji złożono blisko czternaście tysięcy wniosków o dotacje na sumę opiewającą na prawie 115 mln zł. Łącznie więc na realizację zostanie przeznaczonych 0,5 mld zł.

W ramach obecnej edycji „Mojego Prądu” można ubiegać się o dofinansowanie dla paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, magazynów energii oraz innych komponentów. To właśnie rozszerzenie zakresu dofinansowania możliwych urządzeń oraz fakt, iż w programie „Mój Prąd” nie są brane pod uwagę dochody osiągane przez wnioskodawców, spowodowały tak olbrzymie zainteresowanie tym działaniem.

Program skierowany jest do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing lub przedstawią dokumenty potwierdzające, że są w trakcie zmiany systemu rozliczeń.

Główne założenia piątej edycji programu obejmują kwalifikowalność inwestycji od 1 lutego 2020 roku. Oznacza to, że od tej daty do dnia złożenia wniosku muszą się mieścić wszystkie wydatki związane z zakupem i montażem mikroinstalacji PV oraz urządzeń dodatkowych, jak również przyłączenie mikroinstalacji PV do sieci i uruchomienie urządzeń dodatkowych.

Ubiegający się o dotacje muszą więc najpierw przeprowadzić inwestycję, a następnie mogą złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wsparcie finansowe. Z tego rozdania programu mogą też skorzystać osoby, które już otrzymały dotację do paneli PV w poprzednich edycjach, jednakże warunkiem niezbędnym jest wybranie dodatkowych komponentów oraz przejście na system net-billing.

O dotacje mogą się zatem ubiegać trzy grupy wnioskodawców. Ci, którzy dotychczas nie skorzystali z dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznej, a rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, albo rozliczający się jeszcze w systemie opustów, ale pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing. Trzecią grupą grantobiorców są osoby rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów, którzy skorzystali z dofinansowania, przeszli na net-billing i zgłoszą do dofinansowania urządzenie dodatkowe, na przykład pompę ciepła.

Na mikroinstalcję fotowoltaiczną można pozyskać do 6 tys. zł. O 1 tys. zł więcej dostaną osoby, które wnioskują o dofinansowanie PV i urządzenia dodatkowego. Chyba że jest się w trzeciej grupie beneficjentów. Wtedy dotacja wyniesie 3 tys. zł.

Jakie wsparcie przewidziano dla urządzeń dodatkowych? Magazyn ciepła to maksymalnie 5 tys. zł dotacji, gruntowe pompy ciepła – 28,5 tys. zł, pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 19,4 tys. zł, pompa ciepła powietrze/woda – 12,6 tys. zł, a domy typu powietrze/powietrze – 4,4 tys. zł. Ponadto na magazyn energii elektrycznej można wnioskować o 16 tys. zł, system zarządzania energią HEMS/EMS – 3 tys. zł, a kolektory słoneczne – do 3,5 tys. zł.

Intensywność dofinansowania dla wszystkich tych urządzeń określono na poziomie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna dotacja może wynieść nawet do 58 tys. zł.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter