Więcej pieniędzy na sport w przyszłym roku. Do rozdysponowania jest 185 tys. zł

Blachownia

Władze Blachowni ogłosiły konkurs dla klubów i stowarzyszeń sportowych, które chciałyby w przyszłym realizować zadania w zakresie kultury fizycznej. O dotację mogą ubiegać się te podmioty, które systematycznie prowadzą szkolenia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy.

185 tys. zł to ponad 11 proc. więcej niż w 2018 roku. Urzędnicy na oferty czekać będą do 3 stycznia. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić dwa tygodnie później.

– Spełniamy wcześniejsze deklaracje o wzmocnieniu finansowych podstaw rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz realizacji postulatów i oczekiwań naszego środowiska sportowego – mówi Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Chodzi zarówno o działania popularyzujące sport masowy i rekreację, ale też promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę, a także rozwój, modernizację i utrzymanie istniejącej infrastruktury w tym zakresie.

– Chcemy zwiększyć dostępność do różnorodnej oferty zajęć sportowych, także dla dorosłych mieszkańców i propagować aktywny, zdrowy styl życia. To nasz priorytet – dodaje burmistrz Szymańska.

Osoby zainteresowane tematem wszelkie szczegółowe informacje, wraz z regulaminem konkursu ofert, znaleźć mogą na stronie internetowej urzędu miejskiego lub w sekretariacie tej instytucji.

Adrian Biel, fot. Pixabay