fbpx

Konopiska

Wójt Konopisk z jednogłośnym wotum zaufania

fot. Urząd Gminy Konopiska

7 lipca radni pochylili się nad corocznymi uchwałami w zakresie sprawozdawczości finansowej samorządu za ubiegły rok. Głosowania przewidywały również kwestię wotum zaufania dla wójta Jerzego Żurka.

Sesja absolutoryjna jest najważniejszym posiedzeniem gremium radnych. To na niej prezentowane są dokumenty i raporty określające stan gminnej kasy i stopień realizacji budżetu w roku minionym. Od nich uzależniona jest sprawa wotum zaufania dla włodarza samorządu, potwierdzenia przez radę, że wójt prawidłowo zrealizował budżet gminy i zgodnie z prawem wydawał publiczne pieniądze. To wyraz ostatecznej oceny działalności włodarza.

Jeży Żurek nie miał problemów z oceną jego pracy przez kontrolujące urząd organy zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisja rewizyjna rady gminy udzieliły mu pozytywnej rekomendacji. W konsekwencji także cały skład radnych nie miał w tej kwestii wątpliwości, udzielając jednogłośnie wójtowi absolutorium.

Zanim jednak do głosowania doszło, radni debatowali nad raportem o stanie gminy. To element wprowadzony przez ustawodawcę w znowelizowanych przepisach dotyczących samorządu terytorialnego. W myśl tych zapisów wójt co roku musi przedstawić radzie dokument, który podsumowuje całe spektrum podejmowanych w roku budżetowym inicjatyw i polityki rozwoju.

Jak się więc kształtowały najważniejsze dla gminy Konopiska liczby? Z samych funduszy unijnych udało się pozyskać niemal 1,7 mln zł. Dochody samorządu zrealizowano niemal w całości. Sięgnęły one 99,66 proc. zakładanego planu. Wydatki były niższe niż prognozowano – 93,30 proc., zarówno bieżące – 95,92 proc., jak i inwestycyjne, które wyniosły ostatecznie 76,77 proc. założonego pułapu. Na koniec 2019 roku w budżecie gminy pozostały wolne środki w wysokości 3,3 mln zł. Zadłużenie także istotnie się nie zmieniło, kształtując się na poziomie 15,7 mln zł.

Pośród szeregu obowiązków, jakie ustawy nakładają na samorządy w zakresie wydatkowania gminnej kasy, udało się w ubiegłym roku wykonać trzydzieści dwa zadania inwestycyjne, zarówno małe, jak i duże.

Pośród tych drugich najwyższą kwotowo pulę przeznaczono na trwającą budowę sali gimnastycznej w Aleksandrii, niemal 2,4 mln zł. Zmodernizowano także kolejne odcinki dróg i chodników, między innymi tę przy cmentarzu i ulicę Rolniczą w Konopiskach, a Zieloną w Aleksandrii. Prawie 450 tys. zł kosztowała przebudowa części budynku podstawówki w Konopiskach, gdzie powstała nowa przestrzeń dla przedszkolaków.

Spore kwoty przeznaczone zostały na działania proekologiczne. Dotacje dla mieszkańców, którzy wymieniali źródła ciepła w swoich domostwach pochłonęły ponad 300 tys. zł.

Nie zapomniano o zadbaniu o przestrzeń wspólną i rekreacyjną czy doposażenie wiejskich świetlic. W Kopalni powstała chociażby siłownia zewnętrzna, przebudowano place zabaw w Łaźcu, Hutkach i Aleksandrii Pierwszej, a w Rększowicach zmodernizowano boisko sportowe. W Konopiskach zagospodarowano plac przy OSP, a 175 tys. zł kosztowało utworzenie parku osiedlowego w Aleksandrii.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter