fbpx

Kamienica Polska

Wójt Tajber: Samorządy powinny otrzymać rekompensatę z tytułu utraconych dochodów

fot. Urząd Gminy Kamienica Polska

Rozmowa z Adamem Tajberem, włodarzem Kamienicy Polskiej.

Proszę opowiedzieć o działaniach prewencyjnych podejmowanych przez urząd gminy w związku z zaistniałym problemem epidemicznym. Ile pieniędzy przeznaczyliście na te działania z budżetu gminy i gdzie ewentualna pomoc została skierowana?

W związku z zaistniałą sytuacją, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, od połowy marca został zamknięty urząd gminy dla bezpośredniej obsługi interesantów. Wszystkie sprawy można było załatwić telefonicznie, mailowo lub skorzystać ze skrzynki zainstalowanej na budynku urzędu gminy. Zostały zamknięte placówki oświatowe i instytucje kultury, hala sportowa i świetlice środowiskowe. Zaplanowane wcześniej spotkania, zawody i inne wydarzenia zostały odwołane. Zaapelowałem do mieszkańców gminy o przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Moim obowiązkiem, jako wójta, jest zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa i sprawnego funkcjonowania gminy. Zostały zakupione środki dezynfekcyjne, środki ochrony osobistej. Część została skierowana do jednostek OSP, będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Mieszkańcy zostali zaopatrzeni w maseczki ochronne. W ich uszycie włączyła się spora grupa i zostało przygotowanych ponad pięć tysięcy maseczek wielokrotnego użytku. Chciałby serdecznie podziękować tym osobom, które włączyły się w tę akcję pomocy dla drugiego człowieka. Została przeprowadzona również dezynfekcja miejsc publicznych, w tym przystanków autobusowych. W chwili obecnej trudno szacować wydatki związane z akcją przeciwdziałania koronawirusowi, z uwagi na to, iż nie została ona jeszcze zakończona.

Pomimo trudnej sytuacji trzeba podejmować bieżące decyzje. Jak w tej chwili zarządza się gminą i współpracuje z radą gminy?

Urząd na bieżąco rozwiązuje problemy związane z polityką społeczną, zdrowotną i wydawane są decyzje dotyczące finansów gminy. Zachowany jest kontakt telefoniczny i elektroniczny z urzędem. Utrzymywany jest również kontakt z radnymi.

Jak na chwilę obecną wygląda realizacja budżetu, w szczególności planów inwestycyjnych na ten rok?

Przebiega planowo. Kontynuowana jest inwestycja związana z rozbudową kanalizacji sanitarnej w miejscowoścach Wanaty, Zawisna i Kolonia Klepaczka, a także wymiana wodociągu w Osinach, Kamienicy Polskiej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Rudniku Wielkim wraz z budową zbiornika retencyjnego. Zakończenie całej inwestycji planowane jest w przyszłym roku. W bieżącym roku zakończona została budowa zbiornika retencyjnego w Rudniku Wielkim.

Czy gmina ze swojej strony przygotowuje rozwiązania dla lokalnych firm, by te utrzymały miejsca pracy? Czy są takie oczekiwania? Ile podmiotów zawiesiło lub wyrejestrowało działalność gospodarczą?

Do urzędu gminy wpływają wnioski w sprawie umorzenia podatków, a także o zmiany terminów płatności. Wiele firm musiało czasowo ograniczyć swoją działalność. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. Na podstawie uchwały rady gminy zamierzamy do końca września przedłużyć termin płatności rat podatków tym przedsiębiorcom, których płynność uległa pogorszeniu w związku z COVID-19.

Jak obecna sytuacja odbija się na finansach samorządu?

Nie sposób zaprzeczyć, iż kryzys związany z koronawirusem dotyka również samorządy. Zmniejszyły się dochody, co może mieć wpływ na przyszłe inwestycje. Zmniejszony jest udział gminy w podatku PIT i CIT. Samorządy powinny otrzymać rekompensatę z tytułu utraconych dochodów.

Czy kryzys może zagrozić długofalowemu rozwojowi gminy? Czy to jeszcze za wcześnie, by cokolwiek prognozować?

Myślę, że w chwili obecnej jest za wcześnie, aby prognozować czy kryzys będzie miał wpływ na rozwój gminy, ale nie można tego wykluczyć.

Jak pana zdaniem powinna wyglądać pomoc rządu dla samorządów w świetle tego kryzysu? Czy jest potrzebna i w jakiej formie ta pomoc byłaby najwłaściwsza?

Działania rządu podejmowane w kierunku łagodzenia rygorów fiskalnych i uelastycznienie niektórych wydatków to krok we właściwym kierunku. Zobaczymy, jaki będzie ich ostateczny kształt. Dla samorządów potrzebna jest rekompensata utraconych dochodów, by gminy mogły planować nowe inwestycje.

Dziękuję za rozmowę.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter