fbpx

Konopiska

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta Żurka

fot. Urząd Gminy Konopiska

Podczas ostatniej sesji rady gminy, krótko po debacie nad raportem o stanie gminy, radni udzielili wójtowi Jerzemu Żurkowi wotum zaufania. Samorządowcy zatwierdzili także sprawozdanie finansowe i to dotyczące wykonania budżetu gminy za ubiegły rok oraz udzielili włodarzowi Konopisk absolutorium.

Procedura absolutoryjna służy ocenie wykonania budżetu samorządu i jest dokonywana na podstawie analizy sprawozdania z jego wykonania oraz sprawozdania finansowego. Nad tą tematyką radni najpierw pochylają się w trakcie obrad poszczególnych komisji rady gminy.

– Podczas tych prac mieli możliwość szczegółowo zapoznać się i przeanalizować sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe gminy za ubiegły rok oraz informację o stanie gminnego mienia na koniec grudnia 2022 roku – informuje Ewa Stefanowska-Lasoń z urzędu gminy.

Podczas sesji, która odbyła się 13 czerwca i po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach radni pozytywnie ocenili działalność wójta Jerzego Żurka i udzielili mu absolutorium. Wcześniej przedyskutowano kwestię raportu o stanie gminy co finalnie przełożyło się na udzielenie Żurkowi wotum zaufania.

– W minionym roku dochody gminy wyniosły 66,2 mln zł, co stanowi 97,19 proc. założonego planu, przy realizacji wydatków na poziomie 92,18 proc. i kwocie 66,3 mln zł. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 91,13 proc., a te bieżące w 92,33 proc. Pozwoliło to na uzyskanie minimalnego deficytu w kwocie 93 tys. zł. Z kolei zadłużenie na koniec 2022 roku wyniosło 7,3 mln zł, co stanowi 11,03 proc. dochodów wykonanych – precyzuje Stefanowska-Lasoń.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter