fbpx

Ekologia w powiecie

Wystartował program „Ciepłe Mieszkanie”. W skali województwa do rozdysponowania jest niemal 125 milionów złotych

fot. Pixabay

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy program, który ma wesprzeć poprawę efektywności energetycznej w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Beneficjenci będą mogli starać się o dofinansowanie w swoich gminach, a do rozdysponowania w ramach „Ciepłego Mieszkania” jest 1,4 mld zł.

Jak zakładają inicjatorzy przedsięwzięcia, mieszkań w budynkach wielorodzinnych, w których każde z nich ma niezależne źródło ciepła i korzysta jeszcze z nieefektywnych i trujących „kopciuchów” jest co najmniej osiemdziesiąt tysięcy. Program ma na celu właśnie poprawę tej sytuacji, gdyż dotychczas właściciele takich lokali nie mieli możliwości finansowego wsparcia proekologicznych inwestycji. Program „Czyste Powietrze” nastawiony jest bowiem na dotowanie budynków jednorodzinnych.

Dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie” to więc uzupełnienie oferty względem wdrażanego już od czterech lat programu „Czyste Powietrze”. Ministerstwo Klimatu i Środowiska liczy, że będzie się on cieszył dużym zainteresowaniem Polaków, którzy chętnie skorzystają z oferowanej formy uzyskania bezzwrotnych dotacji i rozpoczną remonty w swoich domach.

– Program kierujemy do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe – podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. – Przeznaczamy kwotę 1,4 mld zł na działania, dzięki którym właściciele takich mieszkań będą mogli ogrzać się zdecydowanie wydajniej, korzystając z bardziej ekologicznych źródeł ogrzewania swoich mieszkań – dodaje.

Program „Ciepłe Mieszkanie” ma wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Ta nowa inicjatywa będzie się nieco różnić od „Czystego Powietrza” w zakresie dystrybucji dofinansowania. O pieniądze najpierw będzie musiała wystąpić do wojewódzkiego funduszu Ochrony środowiska i gospodarki wodnej gmina, która następnie przekaże środki beneficjentowi końcowemu.

– Dystrybutorem środków w programie będą poszczególne gminy, które najlepiej znają lokalne potrzeby. To one od dziś mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie. Staraliśmy się zostawić im jak największy margines swobody, określając jedynie maksymalne dofinansowanie z podziałem na maksymalny udział dotacji w kosztach kwalifikowanych, w zależności od dochodów wnioskodawcy. Może to być 30, 60 lub nawet 90 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu – zaznacza Paweł Mirowski, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Po uzyskaniu promesy dotacji to właśnie gminy we własnym zakresie mają określać terminy składania wniosków przez beneficjentów końcowych, zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie, gmina zawrze umowy o dofinansowanie z określoną osobą fizyczną posiadającą tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Aplikacje samorządów będą przyjmowane w trybie ciągłym, w podziale jednakże na dwa nabory. Pierwszy trwać będzie do końca bieżącego roku, a kolejny przez cały 2023 rok. Warunkiem uzyskania dotacji jest oczywiście dostępność środków, czyli wcześniejsze niewyczerpanie ich alokacji.

A na jakie dofinansowanie będą mogli liczyć beneficjenci końcowi?

– Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł. Warto podkreślić, że jeśli osoba biorąca udział w programie mieszka na terenie gminy, która znajduje się na liście gmin z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, to może wnioskować o jeszcze wyższe dofinansowanie. Wtedy w zależności od dochodów będzie to odpowiednio 35, 65 lub nawet 95 proc. kosztów kwalifikowanych – podkreśla w komunikacie NFOŚiGW.

Podobnie, jak w przypadku „Czystego Powietrza” przewidziano trzy poziomy dofinansowania.

Podstawowy kierowany jest do osób, których roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, albo do 35 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

Podwyższony przewiduje wsparcie dla właścicieli lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 w gospodarstwie jednoosobowym. Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny albo do 65 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

W trzecim – najwyższym – poziomie beneficjentem końcowym może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 w gospodarstwie jednoosobowym, albo ten, kto ma ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego. Intensywność dofinansowania wyniesie w takich przypadkach do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny bądź do 95 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tys. zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

– We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż piąta, według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5 – zaznacza NFOŚiGW.

W samym województwie śląskim, z ogólnej puli 1,4 mld zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie miał do dyspozycji kwotę niemal 125 mln zł.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter