fbpx

Ekologia w powiecie

Wyższe dofinansowania, więcej chętnych. Rekordowe półrocze w Czystym Powietrzu

fot. Freepik

Wyższe progi dochodowe i niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie, które beneficjenci mogą od 3 stycznia tego roku uzyskać w programie „Czyste Powietrze” przełożyły się na rekordową ilość wniosków złożoną do instytucji dotujących w pierwszym półroczu tego roku.

W tym okresie Polacy złożyli ponad sto tysięcy aplikacji o wsparcie wymiany nieefektywnego źródła ciepła czy termomodernizację budynków. W całym 2022 roku wniosków było sto pięćdziesiąt osiem tysięcy. Program cieszy się więc coraz większym zainteresowaniem, bo zmiany, które obowiązują od początku tego roku, umożliwiają skorzystanie z dotacji nawet do 136 tys. zł na remont. Zyskali przede wszystkim najbiedniejsi, w których przypadku dotacja może pokryć nawet 100 proc. kosztów inwestycji.

– W tym roku do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wpłynie rekordowa liczba wniosków. Największe zainteresowanie programem obserwujemy w województwie podkarpackim, lubelskim, podlaskim, mazowieckim, wielkopolskim i świętokrzyskim. Na przykład na Podkarpaciu za cały ubiegły rok złożono siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden wniosków w programie „Czyste Powietrze”, a w tym roku już siedem tysięcy osiemdziesiąt jeden – przedstawiają sytuację analitycy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

We wszystkich trzech częściach programu można ubiegać się o dofinansowanie szeregu inwestycji zmniejszających emisyjności budynków, czyli przede wszystkim ich docieplenia i wymianie źródła ciepła wraz z na przykład modernizacją centralnego ogrzewania czy instalacji ciepłej wody użytkowej, montażem wentylacji z rekuperacją oraz zamontowaniem mikroinstalacji fotowoltaicznej.

W nowej odsłonie tego priorytetowego w skali kraju programu proekologicznego pojawiło się szereg nowości. Jedną z nich jest możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Rozwiązanie to promuje przede wszystkim zadania termomodernizacyjne.

Od 2023 można więc najpierw ocieplić dom, a dopiero w dalszej kolejności wymienić źródło ogrzewania. Do końca ubiegłego roku było to niemożliwe. Korzystają także beneficjenci, którzy już wcześniej otrzymali dofinansowanie na wymianę kotła. Nie ma przeszkód, by ponownie ubiegać się o wsparcie inwestycji termomodernizacyjnej.

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu „Czyste Powietrze”. Jego wielkość jest uzależniona od dochodu, jaki osiąga wnioskodawca. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną, w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Skorzystać z dofinansowania na termomodernizację, częściową lub całościową, mogą wszyscy wnioskodawcy, którzy zrobią wcześniej wymagany audyt energetyczny budynku i wykonają wszystkie elementów wskazane w jednym z wariantów w przygotowanym audycie, gwarantujące zmniejszenie zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40 proc. Co jednak istotne wydatek ten będzie kwalifikowany do kwoty 1,2 tys. zł, ale nie jest wliczane do limitu maksymalnej kwoty dotacji określonej dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć w ramach każdej części programu. Istotnym novum jest, że w programie nie jest już kwalifikowany podatek od towarów i usług (VAT).

Progi dochodowe kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w pierwszej części programu wynoszą do 135 tys. zł, w drugiej – do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, a w trzeciej – do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter