fbpx

Ekologia w powiecie

Wyższe dotacje dla osób o niższych dochodach. Ruszyła druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

fot. Pixabay

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął 21 października przyjmowanie wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze” 2.0. Dotację sięgającą nawet 37 tys. zł na wymianę kopciucha i termomodernizację domu mogą otrzymać teraz osoby o najniższych dochodach. Konieczne będzie wydawane przez gminę zaświadczenie o dochodach. Z kolei za obsługę wniosku gminy mogą otrzymać nawet 100 zł refundacji.

Przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu weszły w życie na początku października. Żeby uzyskać podwyższone bezzwrotne dofinansowanie konieczne będzie załączenie do wniosku zaświadczenia o dochodach. Jest ono wydawane przez gminę, w której zamieszkuje przyszły beneficjent. Żądanie takiego zaświadczenia osoby zainteresowane mogą złożyć we właściwym urzędzie osobiście, pocztą albo przez platformę ePUAP.

– Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Jednostki samorządu terytorialnego za obsługę i taką pomoc mają otrzymywać refundację w wysokości 100 zł od wniosku.

– Drugą część „Czystego Powietrza” uruchamiamy, licząc na efektywną współpracę z gminami biorącymi na siebie dodatkowe obowiązki. Dlatego też – na podstawie nowych zapisów porozumień – będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu. Przewidujemy refundację w wysokości do 100 zł za obsługę wniosku naszych beneficjentów – wyjaśnia Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto może się ubiegać o dotację do 60 proc. poniesionych kosztów realizacji ekologicznej inwestycji i maksymalnie 37 tys. zł?

Według obowiązujących od połowy maja nowych zasad uprawnionymi do takiego wsparcia są osoby fizyczne, będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, o dochodach miesięcznych do 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Natomiast w przypadku gospodarstwa jednoosobowego limit dochodu ustanowiono na pułapie do 1960 zł.

Pozostali, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania, z tzw. pierwszej części programu. Mogą starać się zatem o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej. Jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV poziom przyznanych środków może wzrosnąć nawet do 30 tys. zł. Ponadto dla wszystkich, w rozliczeniu PIT, dostępna jest ulga termomodernizacyjna do 53 tys. zł.

– Program „Czyste Powietrze” cieszy się w województwie śląskim ogromnym zainteresowaniem. Pokazał to zarówno sukces wakacyjnego Mobilnego Biura, które z ekspertami Funduszu objeżdżało gminy naszego regionu, ale także ponad 22 tysiące złożonych od początku programu wniosków, na łączną kwotę około 342 mln zł. Jesteśmy przekonani, że uruchomienie drugiej części programu spowoduje jeszcze większe zainteresowanie, dzięki czemu wyeliminowanych zostanie jeszcze więcej starych kopciuchów, zatruwających nasze środowisko – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 16 października – za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – złożono w sumie ponad 172 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.

Więcej informacji tutaj

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter