Mstów

Z początkiem wakacji zakończą remont dróg w Wancerzowie i Kucharach

fot. Urząd Gminy Mstów

Trwa modernizacja ulicy Pogodnej w Wancerzowie, a lada chwila ruszy remont Strażackiej w Kucharach. W obydwu przypadkach prace potrwają do końca czerwca.

Za przebudowę ulicy Pogodnej odpowiada firma Marmadex z Myszkowa. Zakres robót obejmuje remont istniejącej drogi na odcinku prawie 350 metrów. W ramach tego zadania zleceniobiorca zrealizuje roboty pomiarowe, podbudowę, a także nawierzchnię z kostki betonowej. Ponadto przedłuży istniejący przepust oraz wykona rów filtracyjny i studnię chłonną.

Jeśli zaś chodzi o drogę w Kucharach, to tutaj realizatorem będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Myszków” z Żarek. Firma wyremontuje szlak na długości prawie 443 metrów. Szerokości ulicy będzie zmienna, kształtująca się pomiędzy trzema, a czterema metrami. W ramach zadania spółka zajmie się robotami pomiarowymi i rozbiórkowymi. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa kamiennego, wzmocnienie gruntu z wykorzystaniem cementu, a także frezowanie i ułożenie dwóch warstw asfaltobetonu. Wykonawca zagospodaruje również przyległy teren. Zadba o jego właściwe ukształtowanie, plantowanie, uzupełnienie ziemią, obsianie trawą oraz oznakowanie.

Newsletter

Poruszanie się wzdłuż DK 91 naraża życie i zdrowie. Wójt apeluje do parlamentarzystów o wsparcie

Kłomnice

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Jednostka OSP w Zawadzie ma już sto lat. Druhowie zapraszają do wspólnej zabawy

Kłomnice

Delegacja z KRUS-u przyjechała do Kosek, by jednej z mieszkanek zaśpiewać z okazji setnych urodzin

Panki

Newsletter