fbpx

Przyrów

Zbilansowany budżet i ponad 2 miliony złotych na inwestycje w przyszłym roku

fot. Fotolia

Wójt Robert Nowak w połowie listopada przedstawił projekt przyszłorocznej uchwały budżetowej. Dochody gminy mają wynieść łącznie 17,4 mln zł, a zgodnie z przedstawionymi założeniami wydatki mają równoważyć tę kwotę. Co więcej, pojawi się niewielka nadwyżka.

W całym szeregu zadań, które musi realizować każdy samorząd, jak oświata, pomoc społeczna czy zadbanie o bezpieczeństwo publiczne, dla każdego mieszkańca równie ważne są zmiany, które mają zajść w jego najbliższej okolicy. Na inwestycje przyrowskie władze zamierzają przeznaczyć ponad 2 mln zł. Kwota ta ma pozwolić na wykonanie kilkunastu przedsięwzięć. Kolejne, drobniejsze nakłady sfinansowane zostaną ponadto z puli budżetu sołeckiego, który w przyszłym roku wyniesie prawie 230 tys. zł.

Najistotniejszymi, które zdominują w 2021 roku wydatki samorządu, będą te związane z działaniami proekologicznymi. Chodzi w szczególności o dokończenie budowy brakujących odcinków kanalizacji w Sygontce na ulicach Kościelnej i Kościelnej, co ma kosztować prawie 550 tys. zł czy dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – kolejne 247 tys. zł. Do kategorii tej można ponadto zaliczyć planowaną wymianę pieca centralnego ogrzewania w przyrowskim przedszkolu, jak również modernizację oświetlenia ulicznego – w szczególności w Zalesicach, Staropolu i Sygontce. To ostatnie zadanie oszacowano wstępnie na 100 tys. zł.

Gmina planuje również przeprowadzić termomodernizację budynku Rynek 17. Na tę rzecz zabezpieczono kolejne 100 tys. zł wkładu własnego. Pozostałe pieniądze na projekt włodarz chce pozyskać z funduszy unijnych.

Spore kwotowo środki pochłoną także remonty ulic. 412 tys. zł ma szacunkowo kosztować odtworzenie nawierzchni ulic w Sygontce. Kolejne 200 tys. zł zabezpieczono na wkład własny gminy do wniosku o modernizacje dróg z dofinansowaniem pochodzącym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Nie zapomniano także o pozytywnym kreowaniu przyjaznej przestrzeni publicznej. Doposażone zostaną kolejne place zabaw, a środki z funduszu sołeckiego przysłużą się zadbaniu o estetykę wielu miejscowości, jak również zagospodarowanie i modernizacje lokalnej infrastruktury wiejskiej – placów i świetlic. Oświetlenie zewnętrzne ma zyskać ponadto kościół św. Mikołaja w Przyrowie.

Wójt Robert Nowak zaplanował także prace remontowe w budynku urzędu gminy, dachu na kotłowni gazowej przy szkole podstawowej w Przyrowie czy też tożsamą inwestycję obiektu mieszkalnego na ulicy Zielonej w Zalesicach. Poza tym kwota 75 tys. zł ma posłużyć uregulowaniu stanu prawnego gruntów na obszarze samorządu, a kolejne 25 tys. zł wesprzeć zakup samochodu dla druhów z Woli Mokrzeskiej.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter