fbpx

Ekologia w powiecie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej szykuje pakiet nowych programów

fot. NFOŚiGW

Moja Elektrownia Wiatrowa, wsparcie zakupu lub leasingu ciężarowych pojazdów zeroemisyjnych oraz wsparcie budowy, lub rozbudowy ogólnodostępnej stacji ładowania dla transportu ciężkiego – to propozycje nowych programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jakie zapowiedziała minister klimatu i środowiska. Pieniądze na te działania mają pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego, a ich wartość to ponad 7 mld zł.

Program wsparcia zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych ma wynosić 1 mld zł. Beneficjentami programu będą mogli być przedsiębiorcy. Wysokość wsparcia uzależniona będzie od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, kategorii pojazdu oraz wysokości dopuszczalnej pomocy publicznej. Przewidziano dofinansowanie 400 tys. zł – dla pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 oraz maksymalnie do 750 tys. zł – dla pojazdów kategorii N3, lecz nie więcej niż 30-60 proc. kosztów kwalifikowanych w obu kategoriach. Przy obliczaniu ostatecznej wysokości wsparcia brane będą pod uwagę zapisy dotyczące pomocy publicznej.

Wsparcie budowy lub rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla transportu ciężkiego ma dotyczyć instalacji zlokalizowanych przy trasach sieci bazowej TEN-T, centrach logistycznych oraz terminalach intermodalnych. Planowany budżet programu to 2 mld zł. Z dofinansowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zrealizują zadania polegające na wybudowaniu lub rozbudowie ogólnodostępnych stacji ładowania prądem stałym o mocy nie mniejszej niż 350 kW. Dofinansowanie, w formie dotacji, ma wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Moja Elektrownia Wiatrowa to z kolei program, który zadedykowano osobom fizycznym. Jego budżet ma wynosić 400 mln zł i wpierać politykę prosumencką. Dotacja ma wynosić 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 30 tys. zł na jedną współfinansowaną instalację wiatrową oraz dofinansowanie w formie dotacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 17 tys. zł na jeden magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh.

W ramach kontynuacji już znanych działań dla obszarów wiejskich przewidziano zwiększenie puli dostępnych środków w działaniu „Energia dla Wsi”. Budżet ma się zwiększyć do 3 mld zł, z czego w tym 1 mld zł dla zwrotnych form dofinansowania oraz 2 mld zł dla bezzwrotnych form dofinansowania, czyli dotacji. Beneficjentem programu będzie mogła być, jak dotychczas, spółdzielnia energetyczna lub jej członek oraz rolnicy, którzy będą mogli się ubiegać się o dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami energii zlokalizowanymi na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Intensywność dofinansowania uzależniona będzie między innymi od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie, rodzaju instalacji OZE i jej mocy.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter