fbpx

Ekologia w powiecie

Gmina Miedźno jednym z partnerów projektu „Śląskie. Przywracamy błękit”

fot. Patryk Pyrlik/UMWS

Miedźniański samorząd został partnerem kompleksowego programu ochrony powietrza w województwie śląskim. Wszystko w ramach unijnego projektu LIFE.

Cały program opiewa na kwotę 76 mln zł. Oprócz środków z programu LIFE w wysokości 45 mln zł, kolejne 26 mln zł przekaże Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartości te uzupełnione zostaną środkami własnymi samorządów oraz pieniędzmi pochodzącymi z budżetu województwa.

– Możemy stawiać ten wniosek jako wzór i przykład, jak w sposób przejrzysty i merytoryczny prezentować cele związane z ochroną środowiska. Śląskie jest liderem w programie „Czyste Powietrze”. Co szósty wniosek pochodzi ze Śląska, a dwadzieścia pięć z trzydziestu najaktywniejszych gmin w programie pochodzi właśnie z tego regionu. Wierzę, że ten program pokaże, że warto sięgać po te środki i realizować zadania z korzyścią dla mieszkańców, by mieli szansę oddychać czystym powietrzem. Czas mądrze inwestować w środowisko, by kolejne pokolenia mogły żyć w przyjaznym środowisku. Mam nadzieję, że dzięki tym środkom uda nam się te cele osiągnąć – podkreślał Paweł Mirowski, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW podczas uroczystości podpisania umowy dofinansowania projektu ze środków Funduszu w gmachu Sejmu Śląskiego.

Nadrzędnym celem projektu jest sprawna i efektywna ochrona powietrza dla województwa śląskiego. Opracowanie i wdrożenie szeregu działań naprawczych ma w konsekwencji ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców regionu.

W znaczącej mierze będzie się to odbywało poprzez przyspieszenie tempa wymiany urządzeń grzewczych małej mocy (poniżej 1MW) opalanych paliwami stałymi w sektorze komunalno-bytowym, co stanowi główne źródło sytuacji problemowej na terenie województwa. Istotną częścią projektu jest też podniesienie poziomu wiedzy w różnych grupach docelowych w zakresie niskiej emisji oraz działań zapobiegawczych.

Pozostałe kierunki interwencji obejmują między innymi stworzenie systemu wsparcia doradczego (eko-doradcy), ograniczenie emisji transportowej, koncepcje zwiększenia obszarów zieleni, modele zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej, utworzenie regionalnego systemu eko-informacji mieszkańca czy skoordynowanie wykorzystania środków krajowych i zagranicznych na rzecz poprawy jakości powietrza.

„Śląskie. Przywracamy błękit” to obecnie największy pod względem liczby partnerów projekt w Europie dotyczący jakości powietrza. Uczestniczy w nim osiemdziesiąt dziewięć jednostek. Będzie realizowany przez najbliższe sześć lat, do końca 2027 roku.

– Cieszę się, że sygnał do zmian wychodzi ze Śląska. Strategia Zielone Śląskie 2030 wskazuje kierunki, które dadzą rozwój. Ten projekt pokazuje zmianę, której oczekujemy w regionie. Dziękuję samorządom, które zdecydowały się uczestniczyć w tym projekcie. Współpraca zawsze przynosi najlepsze efekty i mam nadzieję, że przełoży się na poprawę jakości powietrza, a co za tym idzie jakości życia. Śląsk się zmienia i zmierza w kierunku gospodarki niskoemisyjnej – mówił z kolei marszałek Jakub Chełstowski.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter