fbpx

Ekologia w powiecie

Od 22 kwietnia wchodzą w życie ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze”

fot. czystepowietrze.gov.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o mających wejść w życie istotnych zmianach warunków przyznawania dofinansowań. Zapowiedziano zwiększone wymagania dotyczące urządzeń grzewczych, zwłaszcza pomp ciepła i kotłów na pellet. Ponadto beneficjenci ubiegający się o dofinansowanie o najwyższym poziomie, w ramach trzeciej części programu, będą mogli takie uzyskać tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku.

W kwestii urządzeń wprowadzony będzie obowiązek ich wyboru tylko spośród tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów, czyli tzw. listy ZUM.

– Zgodnie z zapowiedziami NFOŚiGW z początku tego roku, parametry pomp ciepła, które będą kwalifikowały się do programu „Czyste Powietrze” mają być potwierdzane badaniami wykonanymi w akredytowanym laboratorium. Przewiduje się okres przejściowy, który zakończy się w czerwcu br. To jeden ze sposobów uchronienia beneficjentów przed zakupem i montażem urządzeń, które nie spełniają parametrów deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej – podkreślają przedstawiciele instytucji.

Wejście w życie programu ze zmianami zapowiedziano na 22 kwietnia. Okres przejściowy natomiast ma się zakończyć z dniem 13 czerwca.

Oznacza to, że po okresie przejściowym na liście ZUM pozostaną tylko pompy ciepła spełniające wymogi programu, potwierdzone wskazanymi badaniami, które przeszły pozytywną weryfikację i tylko na te urządzenia będzie przyznawana dotacja. Te, które są obecnie będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z badań przeprowadzonych w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.

– Przeprowadzone i przedstawiane przez producenta lub dystrybutora badania mają w pełni potwierdzać parametry wskazane w etykiecie energetycznej oraz karcie produktu oraz spełnienie wymogów programu „Czyste Powietrze”. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, prowadzący na zlecenie NFOŚiGW listę ZUM, na podstawie dostarczanych przez producentów i dystrybutorów raportów z ww. badań, zweryfikuje spełnienie nowych wymogów programu przez pompy ciepła wpisane na listę ZUM – podkreśla NFOŚiGW w komunikacie.

Podobne rozwiązanie dotyczyć będzie wyboru kotła zgazowującego drewno oraz kotła na pellet drzewny, przy czym nie planuje się w przypadku tych źródeł ciepła zmiany wymogów w programie, a jedynie obowiązkowy wybór urządzeń wyłącznie z listy ZUM.

– Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie kotły zagazowujące drewno o podwyższonym standardzie czy kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów. Nie ulegnie zmianie procedura wpisu na listę ZUM i nie będzie konieczności przedkładania żadnych nowych dokumentów w przypadku urządzeń, które obecnie na liście ZUM są wpisane – podkreśla Fundusz.

Jak wspomnieliśmy, znacznie zmienią się zasady przyznawania dofinansowań w ramach trzeciej części programu. Najwyższa dotacja będzie mogła zostać udzielona i wypłacona beneficjentowi tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo lokal mieszkalny wydzielony w takim budynku. Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania, będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części pierwszej, przewidującej podstawowy poziom dofinansowania.

W programie „Czyste Powietrze” mają do dyspozycji trzy poziomy dofinansowania, przy czym im niższe są dochody, tym wyższa dotacja. Najwięcej, bo aż 135 tys. zł dotacji obowiązuje przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 1090 zł lub 1526 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla tych, którzy mają ustalone prawo do zasiłku. Kolejny próg dochodowy – przy wsparciu do 99 tys. zł – wynosi odpowiednio 1894 zł lub 2651 zł. Z kolei do 66 tys. zł mogą dostać wnioskodawcy, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Dodatkowe pieniądze – maksymalnie 1,2 tys. zł – można uzyskać na wykonanie audytu energetycznego.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter