fbpx

Ekologia w powiecie

Są pieniądze na retencję i zielono-niebieską infrastrukturę

fot. WFOŚiGW w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków w ramach programu „Zielono-niebieska Infrastruktura”.

Realizowane w najbliższych dwóch latach działanie ma się przyczynić do powstania systemów zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacji do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, jak i zielono-niebieskiej infrastruktury. Premiowane będzie zatem stworzenie zielonych dachów i przystanków, ogrodów deszczowych czy ogrodów wertykalnych. Wparciu podlegają także żyjące ściany, zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne czy inwestycje w rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych.

Celem programu jest bowiem podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatycznych poprzez zwiększenie retencji wód opadowych i roztopowych oraz zastosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań służących ograniczeniu zużycia wody, przeciwdziałaniu suszy, zatrzymaniu wody deszczowej w miejscu spadku, jak również rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury.

Beneficjentami środków mogą być osoby prawne, które mają tytuł prawny do nieruchomości, na której zrealizowana ma zostać inwestycja. WFOŚiGW w Katowicach przewidział dofinansowanie zadań w formie dotacji i nieumarzalnych pożyczek. W puli jest 10 mln zł, równo po 5 mln zł na dotacje i pożyczki.

Intensywność dofinansowania w formie pożyczki nieumarzalnej może wynieść do 100 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. W formie dotacji natomiast będzie można pozyskać maksymalnie 300 tys. zł. Podkreślić jednak trzeba, iż wnioskowana kwota dotacji nie może być niższa niż 50 tys. zł. 

– Dofinansowanie w formie dotacji może pokryć do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki nieumarzalnej w WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości nie mniejszej niż wartość udzielonej dotacji – zastrzega Fundusz.

Z reguły tej są jednak wyłączone jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, osoby prawne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz tzw. podmioty wrażliwe, których szeroka lista uwzględniona została w przyjętych zasadach programu.

Co ważne, aby otrzymać pomoc finansową, zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia wniosku. Te natomiast przyjmowane będą do 31 października. Ostateczny termin zakończenia zadania Fundusz określił z kolei na koniec października przyszłego roku.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter