fbpx

Ekologia w powiecie

Szkolenia dla gmin dotyczące programu „Ciepłe Mieszkanie”

fot. Pixabay

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach organizuje dla przedstawicieli samorządów z województwa śląskiego serię szkoleń, które dotyczyć będą programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Spotkania odbędą się w Instytucie Gość Media w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 11 w dniach 13, 20 i 27 września. Samorządy mogą przesyłać zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Funduszu.

Program „Ciepłe Mieszkanie” jest najnowszym projektem uruchomionym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wdrażany jest za pośrednictwem szesnastu wojewódzkich funduszy. Katowicki nabór wniosków uruchomił 21 lipca, a w zależności od dostępności środków, ma on trwać do końca bieżącego roku. Do dyspozycji jest kwota niemal 125 mln zł.

Istotą działania jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej.

Odmiennie jednak od programu „Czyste Powietrze”, gdzie osoby fizyczne bezpośrednio wnioskują o dotację z Funduszu, w tym przypadku realizowany on jest za pośrednictwem gmin. To one mogą wnioskować do właściwych miejscowo wojewódzkich funduszy o środki potrzebne do realizacji programu na swoim terenie, a następnie, po uzyskaniu dotacji, będą udzielać wsparcia beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego.

Jak podkreślała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, na konferencji inaugurującej program, skierowany ma on być głównie do osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Dotychczas właściciele takich lokali nie mieli możliwości finansowego wsparcia proekologicznych inwestycji, gdyż „Czyste Powietrze” nastawiony jest na dotowanie inwestycji w budynkach jednorodzinnych. Jak oszacowano, takich mieszkań może być w Polsce ponad osiemdziesiąt tysięcy.

Zgodnie z założeniami wsparciem mają być objęte inwestycje polegające na zastosowaniu kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi czy wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie podstawowym – do 30 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł, podwyższonym – do 60 proc. kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 25 tys. zł) i najwyższym – do 90 proc. kosztów kwalifikowany (nie więcej jednak niż 37,5 tys. zł).

– Dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów końcowych na terenie gmin znajdujących się na liście samorządów, w których w wyniku oceny jakości powietrza w strefach za 2021 rok stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego pm10 i pm2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, intensywność dofinansowania podwyższona jest w każdym z poziomów o 5 punktów procentowych – zaznaczają przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter