fbpx

Ekologia w powiecie

W Kochanowicach powstanie nowy rezerwat przyrody w województwie śląskim

fot. Regionalna Rada Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego

Regionalna Rada Ochrony Przyrody, która działa przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, podjęła decyzję o utworzeniu i kształcie nowego rezerwatu przyrody w regionie częstochowskim. To będzie sześćdziesiąty szósty rezerwat w województwie śląskim i trzeci taki obiekt na obszarze Nadleśnictwa Herby. Powstanie w gminie Kochanowice w powiecie lublinieckim.

Nowy rezerwat obejmie tereny lasów we wschodniej części Leśnictwa Kochanowice. Projektowane ochroną rezerwatową są fragmenty wielogatunkowych lasów o bogatym runie odpowiadające niskiemu grądowi subkontynentalnemu, stąd też wywodzi się przyszła nazwa obiektu – „Kochanowicki Grąd”. Las ten tworzą również różnowiekowe dęby, których żywot przekracza często sto czterdzieści lat, a także graby, olsze, jesiony, brzozy, osiki, jawory i sosny. Starodrzew liściasty jest dogodnym miejscem dla siedlisk bociana czarnego. W runie można zaobserwować kilka rzadkich gatunków roślin, takich jak czosnek niedźwiedzi i przetacznik górski czy chronione gatunki storczyków.

Utworzenie rezerwatu podyktowane jest potrzebą wzmocnienia i zagwarantowania ochrony fragmentu lasu grądowego o cechach naturalnych, dla celów naukowych i dydaktycznych.

– Ustanowienie rezerwatu „Kochanowicki Grąd” będzie również nawiązaniem do pamięci prof. Janusza Hereźniaka i w pewnym stopniu zwieńczeniem przynajmniej niewielkiej części jego ogromnego dorobku naukowego i prac terenowych, ponieważ nieżyjący dzisiaj profesor jako pierwszy zaproponował utworzenie na tym obszarze tej formy ochrony przyrody – mówi Przemysław Skrzypiec, zastępca regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody. – Pierwsze rezerwaty w województwie śląskim powstały w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, i tak jak my dziś je badamy i powiększamy, tak teraz i my mamy szansę zostawić przyszłym pokoleniom naukowców, botaników czy administracji zarządzającej tymi terenami kolejny obiekt rezerwatowy pod ich opiekę. Czując i doceniając tę historyczną chwilę, bardzo cieszymy się z przyszłego obiektu chronionego z uwagi na to, że jest w nas niedosyt ochrony rezerwatowej i będzie to pierwszy nowo powstały rezerwat w województwie od 2015 roku – dodawał podczas oględzin lasu, do której doszło na początku listopada.

W trakcie sesji terenowej leśnicy podkreślali znaczenie tego terenu, na którym, z uwagi na jego walory przyrodnicze, realizowane było szczególne podejście do gospodarowania drzewostanami. Rada zarekomendowała przyłączenie do projektowanego rezerwatu dodatkowych terenów leśnych charakteryzujących się zbliżonymi walorami przyrodniczymi. Po przyłączeniu tych terenów powierzchnia rezerwatu wyniesie dwadzieścia sześć hektarów. Ponadto wokół rezerwatu utworzona zostanie otulina obejmująca przyległe tereny, której powierzchnia wyniesie około czterdziestu hektarów.

Oględziny terenowe RROP zakończone zostały głosowaniem nad uchwałą, w którego trakcie członkowie rady przy wsparciu Nadleśnictwa Herby oraz aprobacie wójta Kochanowic jednogłośnie zadecydowali o kształcie i przyszłości tego unikatowego fragmentu lasu w Kochanowicach.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter