fbpx

Ekologia w powiecie

Wsparcie dla budowy sieci ciepłowniczych

fot. WFOŚiGW w Katowicach

Osiem inwestycji związanych z budową i modernizacją sieci ciepłowniczych oraz likwidacją niskiej emisji zostanie wspartych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach konkursu nr 1.7.2/4/2019. Łączna kwota dotacji wyniesie ponad 60 mln zł. Dwie największe umowy na dofinansowanie podpisano ze spółkami TAURON Ciepło oraz Zabrzańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej.

Realizowany przez TAURON Ciepło Sp. z o.o. projekt likwidacji niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji śląskiej otrzyma ponad 32,5 mln zł dotacji z WFOŚiGW w Katowicach. Celem jest poprawa jakości powietrza poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej wielorodzinnych budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, zasilanych do tej pory głównie z lokalnych albo indywidualnych źródeł, w których zdecydowaną przewagę mają niskosprawne piece i kotły węglowe. Projekt jest przewidziany do realizacji na terenie miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, jak Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Świętochłowice.

– W ramach projektu wybudowana zostanie nowoczesna sieć ciepłownicza o długości 5,5 kilometra. Zostaną też zainstalowane 123 indywidualne węzły cieplne, co przełoży się na osiągnięcie założonych efektów ekologicznych – wyjaśnia Adam Lewandowski, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW w Katowicach.

Zakłada się, że budowa nowoczesnej sieci ciepłowniczej przełoży się na roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 7.129,20 tony (równoważnik CO2) rocznie, zmniejszenie zużycia energii końcowej 102.398,38 GJ/rok oraz spadek emisji pyłów o 38,81 Mg/rok. Łączny koszt całej inwestycji szacowany jest na blisko 71,5 mln zł.

Z kolei na dofinansowanie projektu „Budowa sieci ciepłowniczej dla osiedli Rokitnica i Helenka w Zabrzu połączona z likwidacją dwóch kotłowni osiedlowych”, realizowanego przez Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Fundusz przeznaczy 14,3 mln zł dotacji. Jest to około 35 proc. kosztów całkowitych, które szacuje się na ponad 40 mln zł. Inwestycja planowana na lata 2020-2023 będzie polegać na budowie 9,2 kilometra sieci ciepłowniczej, łączącej Elektrociepłownię Fortum Miechowice z dzielnicami Zabrze Helenka oraz Zabrze Rokitnica.

– Dzięki temu zlikwidowane zostaną dwie stare osiedlowe nieefektywne kotłownie, a do miejskiej sieci ciepłowniczej zostanie przyłączonych prawie trzy tysiące gospodarstw domowych. To jest bardzo dobra wiadomość, bo to kolejny krok w stronę poprawy jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

To dwie największe inwestycje, które zostaną zrealizowane z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Katowicach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach tego konkursu dotacje otrzyma w sumie osiem projektów na poprawę jakości powietrza w regionie, na łączną kwotę ponad 60 mln zł.

PEC Sp. z o.o. w Bytomiu na likwidację niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 2020-2021 otrzyma blisko 4,5 mln zł dotacji. PEC Sp. z o.o. w Tychach dostanie ponad 4 mln zł na przebudowę sieci ciepłowniczych oraz budowę indywidualnych węzłów cieplnych w Tychach. Na dwa projekty związane z modernizacją sieci i przyłączy oraz likwidację niskiej emisji w Rudzie Śląskiej Węglokoks Energia ZPC Sp. z o.o. pozyskała łącznie około 4,4 mln zł. Natomiast Spółka Ciepłowniczo-Energetyczna Jaworzno III dofinansowana zostanie na łącznie ponad 1 mln zł na dwa projekty poprawiające efektywność dystrybucji ciepła.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter