fbpx

Ekologia w powiecie

Wyższe dofinansowania na fotowoltaikę i magazyny energii

fot. Freepik

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 15 grudnia wprowadza zmiany w wysokości dofinansowania w obowiązującej, czwartej edycji programu „Mój Prąd”. Prosumenci, którzy złożyli wnioski w tym naborze, otrzymają większe wsparcie.

W uruchomionym 15 kwietnia naborze pojawiło się sporo nowości. Oprócz domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych dotowane są również magazyny energii i ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią.

W tej edycji spory nacisk położono na wzrost autokonsumpcji energii wytworzonej z własnych paneli PV poprzez jej magazynowanie oraz precyzyjne sterowanie produkcją i zużyciem. Dedykowana jest więc dla prosumentów w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na system net billing.

Od połowy grudnia wchodzą kolejne zmiany. Jak najbardziej na korzyść. Beneficjenci będą mogli się spodziewać wyższego poziomu dofinansowania.

– W związku z sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją, a także kryzysem energetycznym w Europie, zostanie zwiększone dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd 4” o 2 tys. zł, do 6 tys. lub 7 tys. zł (w przypadku przedsięwzięć z dodatkowymi elementami) oraz magazynów energii do 16 tys. zł – informuje NFOŚiGW.

Tak więc w przypadku zgłoszenia do dofinansowania tylko mikroinstalacji PV kwota dofinansowania wyniesie do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł.

W przypadku natomiast, gdy wniosek obejmie dofinansowanie do PV wraz z magazynem energii, dofinansowanie wyniesie do mikroinstalacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 7 tys. zł, a do magazynu energii do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 tys. zł.

Co ważnie, nie zmieniają się poziomy wsparcia do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS.

– Wnioskodawcy, którzy otrzymali już wypłatę dofinansowania w poprzedniej wysokości, nie będą musieli składać nowego wniosku. Dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania, wypłacona zostanie różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją, jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania – zaznacza instytucja.

Nabór wniosków w ramach obecnego naboru programu „Mój Prąd” potrwa do końca marca przyszłego roku.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter