fbpx

Przyrów

Mieszkańcy chcą praw miejskich dla Przyrowa

fot. Piotr Biernacki

W lutym zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości Przyrów statusu miasta. Mieszkańcy gminy nie mają wątpliwości. Wśród tych, którzy wzięli w nich udział, za przywróceniem praw miejskich opowiedziało się niemal 77,5 proc.

Konsultacje, które rozpoczęły się pod koniec grudnia, miały na celu zasięgnięcie opinii mieszkańców odnośnie obranego przez lokalne władze strategicznego dla przyszłości samorządu kierunku rozwoju. Były pierwszym krokiem i następstwem upoważnienia przez miejscowych radnych wójta Roberta Nowaka do prowadzenia działań zmierzających do nadania Przyrowowi statusu miasta.

Mogli w nich wziąć udział mieszkańcy wszystkich miejscowości z terenu samorządu, od trzynastego roku życia począwszy. Uprawnionych do głosowania było więc trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem osób, a zaangażowało się osiemset dziewiętnaście, czyli około 26 proc. uprawnionych. Ważnie oddano siedemset trzydzieści jeden głosów, a wśród tych za było pięćset sześćdziesięciu sześciu respondentów, czyli niemal 77,5 proc. Znalazły się także i głosy przeciwne w liczbie stu dwudziestu czterech, co daje procentowy wynik niemal 17 proc. Co ciekawe wśród mieszkańców przeciwnych inicjatywie najwięcej było ich w samym Przyrowie, aż siedemdziesiąt cztery. Głosy poparcia w centralnej miejscowości gminy to dwieście trzydzieści cztery, a kolejne jedenaście nie miało wyrobionej opinii.

O podjęciu inicjatywy mającej przywrócić miejscowości prawa miejskie lokalni samorządowcy dyskutowali już od kilku lat. Iskrą był obchodzony przed trzema laty jubileusz 650-lecia lokacji Przyrowa.

Liczący sobie już sześćset pięćdziesiąt cztery lata Przyrów prawa miejskie dzierżył przez pięć wieków. 15 marca 1369 roku na zamku w Olsztynie król Kazimierz Wielki wydał taki przywilej lokacyjny Jakubowi Rechickiemu z Nagłowic. Degradacja nastąpiła po upadku powstania styczniowego, kiedy to dekretem cara Aleksandra II z dnia 13 lipca 1869 roku małe miasta w Królestwie Polskim zostały przemianowane w osady i przydzielone do przyległych gmin wiejskich.

Postanowienie o degradacji szesnastu miast w guberni piotrkowskiej, w tym miasta Przyrowa, wydane zostało 1 kwietnia 1870 roku, a weszło w życie 31 maja 1870 roku. W ten sposób miasto zostało ukarane i upokorzone za udział jego mieszkańców w powstaniu.

– Jubileusz, historia Przyrowa, jak również dokonujące się na przełomie ostatnich lat pozytywne zmiany, stały się powodem licznych refleksji dotyczących odzyskania praw miejskich – uzasadniał wójt Robert Nowak. – Podjęcie tej uchwały to bardzo ważne dla nas wydarzenie. Przywilej lokacyjny, pieczęć miasta Przyrowa z 1783 roku, mapa miasta Przyrowa z 1826 roku oraz bogata historia i szacunek do przodków są najlepszą motywacją do tego, by zainicjować działania i przywrócić miejscowości utracone ponad sto pięćdziesiąt lat temu prawa miejskie – podkreślał włodarz w skierowanym do mieszkańców liście.

Czy po udanym sfinalizowaniu inicjatywy i przyznaniu praw miejskich coś się dla mieszkańców gminy zmieni? W kwestii prawnej i administracyjnej niemal nic. Nie będzie konieczności wymiany żadnych dokumentów. Gmina będzie funkcjonowała po prostu jako gmina miejsko-wiejska, z odrębnymi sołectwami. Pierwszym, widocznym symbolem zmian stanie się wymiana tablic informacyjnych w urzędzie gminy, no i oczywiście włodarz samorządu zyska niejako z automatu miano burmistrza.

Wymiernych korzyści tej reformy może być sporo więcej. Poza prestiżem pojawi się szansa na dynamiczniejszy rozwój zarówno samego Przyrowa, jak i całej gminy. Otworzą się bowiem możliwości czerpania dofinansowań na projekty, w tym unijne, z nowych źródeł, dedykowanych właśnie małym miastom.

– W przypadku uzyskania przez Przyrów statusu miasta zwiększy się możliwość ubiegania o środki zewnętrzne, przeznaczone zarówno dla miejscowości o statusie wsi, jak i miasta. Przyrów, jako miasto, zachowa także wszystkie prawa gminy wiejskiej – podkreślał na naszych łamach wójt Nowak.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter