fbpx

Przyrów

Po półtora wieku Przyrów ponownie będzie miastem. Już z początkiem przyszłego roku

fot. Piotr Biernacki

To już pewne. Od nowego roku Przyrów odzyska prawa miejskie. Potwierdził to z końcem lipca premier Mateusz Morawiecki, podpisując stosowne rozporządzenie.

Liczący sobie już sześćset pięćdziesiąt cztery lata Przyrów prawa miejskie dzierżył przez pięć wieków. 15 marca 1369 roku na zamku w Olsztynie król Kazimierz Wielki wydał taki przywilej lokacyjny Jakubowi Rechickiemu z Nagłowic. Degradacja nastąpiła po upadku powstania styczniowego, kiedy to dekretem cara Aleksandra II z dnia 13 lipca 1869 roku małe miasta w Królestwie Polskim zostały przemianowane w osady i przydzielone do przyległych gmin wiejskich.

Postanowienie o degradacji szesnastu miast w guberni piotrkowskiej, w tym miasta Przyrowa, wydane zostało 1 kwietnia 1870 roku, a weszło w życie 31 maja 1870 roku. W ten sposób miasto zostało ukarane i upokorzone za udział jego mieszkańców w powstaniu.

Starania o odzyskanie praw miejskich rozpoczęła formalnie przyjęta w październiku ubiegłego roku przez radę gminy uchwała, zgodnie z którą radni upoważnili wójta Roberta Nowaka do prowadzenia działań zmierzających do nadania Przyrowowi statusu miasta. Samym impulsem do tego były obchody jubileuszu 650-lecia miejscowości.

W kolejnym kroku musieli wypowiedzieć się w tej kwestii sami mieszkańcy. Ich opinia odnośnie obranego przez lokalne władze kierunku rozwoju, strategicznego dla przyszłości samorządu, była kluczowa. Zakończone w lutym tego roku konsultacje społeczne nie przyniosły zaskoczenia. Niemal 78 proc. respondentów było za. Później pozostało już tylko złożenie formalnego wniosku u wojewody i oczekiwanie na decyzję premiera.

– Podjęcie tej uchwały to było bardzo ważne dla nas wydarzenie. Przywilej lokacyjny, pieczęć miasta Przyrowa z 1783 roku, mapa miasta Przyrowa z 1826 roku oraz bogata historia i szacunek do przodków są najlepszą motywacją do tego, by zainicjować działania i przywrócić miejscowości utracone ponad sto pięćdziesiąt lat temu prawa miejskie – podkreślał włodarz w skierowanym do mieszkańców liście.

Prezes Rady Ministrów rozporządzenie w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy podpisał 31 lipca.

– Z dniem 1 stycznia 2024 roku Przyrów, po ponad stupięćdziesięcioletniej letniej przerwie, znów zostanie miastem. Przywrócenie praw miejskich, to ogromny powód do dumy, to także wyraz szacunku wobec przodków za patriotyczną postawę oraz uhonorowanie wszystkich mieszkańców gminy za pracę, wysiłek i zaangażowanie w jej rozwój – cieszy się wójt Robert Nowak.

Jak podkreśla, zmiana statusu miejscowości Przyrów z wiejskiego na miejski stanie się impulsem do rozwoju społeczno-gospodarczego całej gminy.

– Na naszych oczach tworzy się nowa historia Przyrowa. Chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie w przeprowadzone w tej sprawie konsultacje i za poparcie inicjatywy – dodaje uradowany.

Bez wątpienia, to wielkie wydarzenie dla lokalnej społeczności. Gmina, poza kwestiami stricte wizerunkowymi, powinna zyskać również na tym ruchu ekonomicznie, zwłaszcza pod kątem pojawienia się nowych możliwości pozyskiwania funduszów europejskich. Tych, dla małych miast, ma być w nowej perspektywie unijnej dość sporo. Przyrów, jako miasto, zachowa jednakże wszystkie prawa gminy wiejskiej.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter