fbpx

Przyrów

Tegoroczni maturzyści z terenów wiejskich mają szansę zawalczyć o stypendia

fot. Shutterstock

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad czterysta pięćdziesiąt stypendiów na pierwszy rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin. Roczna wysokość stypendium sięga 7 tys. zł.

Programu Stypendiów Pomostowych to ogólnopolski, rozbudowany projekt stypendialny przewidziany dla studentów. O wsparcie finansowe na pierwszy rok nauki mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści z ośrodków wiejskich i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne w uczelniach publicznych.

Dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2,1 tys. zł. Poza tym młodzi ludzie ubiegający się o wspomniane środki powinni spełniać jeden z czterech warunków.

– Muszą albo być dzieckiem byłego pracownika PGR, finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z rodziny wielodzietnej albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka. Inny wariant zakłada konieczność posiadania rekomendacji lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie – podkreślają eksperci fundacji.

Stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów wynosi 7 tys. zł i jest wypłacane przez dziesięć miesięcy trwania roku akademickiego. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce oraz wykażą się w czasie studiów aktywnością społeczną, mogą korzystać ze stypendiów na drugi, trzeci i czwarty rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię w ramach Erasmus+ czy doktoranckich.

– Uczestnicy programu mogą również brać udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach rozwijających kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy i budowanie późniejszej kariery zawodowej – dodają organizatorzy tego przedsięwzięcia.

Rekrutacja do programu przebiegać będzie w formule on-line poprzez stronę stypendia-pomostowe.pl. Tam też można pozyskać więcej informacji na temat całego programu i szczegółowych warunków uczestnictwa w nim. Aplikacja, za pomocą której zainteresowani tym rozwiązaniem będą mogli składać wnioski, będzie aktywna od 4 lipca do 16 sierpnia.

Programu Stypendiów Pomostowych jest jedną z największych pozarządowych inicjatyw stypendialnych w Polsce. Dotychczas w programie przyznano dwadzieścia sześć tysięcy różnego rodzaju stypendiów, w tym blisko osiemnaście tysięcy na pierwszy rok studiów. Partnerzy, wśród których znajdują się fundacje, banki i szereg lokalnych organizacji pozarządowych przeznaczyli na ten cel ponad 130 mln zł.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter