fbpx

Przyrów

Umowy odebrane. Chodzi o drobne inwestycje w sołectwach

fot. Tomasz Żak/UMWS

Przedstawiciele gmin północnego subregionu województwa podpisali w Mykanowie umowy na dofinansowanie ze śląskiego budżetu zadań w sołectwach.

W ramach corocznego konkursu „Inicjatywa sołecka” samorządy starają się o dotacje celowe na drobne inwestycje. Dominują przedsięwzięcia poprawiające czy też doposażające tereny rekreacyjne i przestrzeń sportową. Ale nie tylko. Wnioski przewidują także budowę parkingów, chodników, doposażanie świetlic wiejskich, organizację event’ów czy wsparcie dla kół gospodyń wiejskich.

Zapoczątkowana kilka lat temu idea cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnych środowisk. Każda gmina może się starać bowiem maksymalnie o 60 tys. zł, które może przeznaczyć na jeden bądź kilka projektów w sołectwach.

W tym roku sejmik województwa zatwierdził wsparcie dla stu osiemnastu inicjatyw, rozdysponowując na nie prawie 3 mln zł. Nie wszyscy wnioskodawcy mogli czuć się usatysfakcjonowani, bo uznania nie znalazła niemal połowa ze złożonych aplikacji. 

W subregionie północnym województwa, obejmującym powiaty: częstochowski, kłobucki i myszkowski dofinansowanie trafi do dwudziestu gmin. Łącznie na kwotę około 750 tys. zł.

– Zrealizowane zostaną miedzy innymi budowa boiska do gry w piłkę w sołectwie Cisie, przebudowa parkingu w Janowie, wyposażenie czterech sołectw w gminie Konopiska w obiekty małej architektury, zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry OSP w Złochowicach i wiele innych. Pozyskanie tych środków pozwoli sołectwom na wykonanie zadań, których inicjatorami i pomysłodawcami są często sami mieszkańcy – podsumowuje biuro prasowe urzędu marszałkowskiego.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter