fbpx

Przyrów

Wybitnie uzdolnieni uczniowie mogą postarać się o stypendium wójta

fot. Pixabay

Rodzice uczniów szkół podstawowych z terenu gminy uczęszczających do czwartych klas i wzwyż, którzy odznaczają się szczególnymi wynikami w nauce, mogą składać wnioski o przyznanie stypendium włodarza Przyrowa. Wnioski będą przyjmowane do końca sierpnia. Można pozyskać środki w przedziale 500-800 zł na ucznia.

To, kto może ubiegać się o stypendium określa regulamin przyjęty przez miejscowych radnych pod koniec czerwca. Jak podkreślają pracownicy urzędu gminy, stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia, nie ma charakteru socjalnego, stanowi formę pomocy finansowej o charakterze motywacyjnym i wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

– Stypendium przyznaje się szczególnie uzdolnionym uczniom klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie gminy, bez względu na ich miejsce zamieszkania – informują urzędnicy.

Prawo do ubiegania się o nie przysługuje osobom, które spełniają przynajmniej jeden z warunków sprecyzowanych we wspomnianym regulaminie. Ich średnia ocen na zakończenie minionego roku szkolnego nie tylko musi oscylować na określonym poziomie, ale i sami chętni do stypendium muszą przy okazji móc pochwalić się tytułem laureatów oświatowych konkursów o randze powiatowej, wojewódzkiej czy ogólnopolskiej.

– W zależności od średniej ocen i uczestnictwa w konkursach wysokość stypendium będzie oscylować pomiędzy 500-800 zł – można usłyszeć w urzędzie gminy.

Ze szczegółowymi zapisami regulaminu, jak i listą wymaganych dokumentów można zapoznać się wchodząc na stronę internetową tej instytucji lub kontaktując się bezpośrednio z pracującymi tam osobami. Co istotne, z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić jedynie rodzic lub opiekun prawny ucznia. Chętni na jego złożenie mają na to czas do końca sierpnia.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter