fbpx

Blachownia

Zielona przestrzeń w centrum miasta za ponad pół miliona złotych

fot. Pixabay

Lokalne władze chcą stworzyć w centrum Blachowni przestrzeń o wysokich walorach przyrodniczych, która jednocześnie pozwoli na podejmowanie w tym miejscu szeregu różnorodnych aktywności. Miejscowi urzędnicy pozyskali na ten cel 250 tys. zł dofinansowania, a także przeprowadzili konsultacje społeczne, w które zaangażowano młodzież szkolną.

Aż 250 tys. zł z wartego 531 tys. zł projektu pochodzić będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To właśnie z budżetu tej instytucji pochodzą pieniądze, które magistrat pozyskał na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem pasa zieleni śródmiejskiej w Blachowni.

– Głównym celem projektu jest stworzenie w centrum naszego miasta przestrzeni o wysokich walorach przyrodniczych, która jednocześnie stanie się przestrzenią aktywną i bezpieczną – tłumaczy ideę pomysłu burmistrz Sylwia Szymańska.

Zespół, który pracuje nad wcieleniem tej koncepcji w życie, w opracowanie całego projektu postanowił zaangażować uczniów. W efekcie, jak podkreślają urzędnicy, zaowocowało to wieloma pomysłami na wykorzystanie przestrzeni do prowadzenia zajęć.

– Ciekawym i atrakcyjnym pomysłem z punktu widzenia dzieci jest stworzenie aktywnej strefy edukacyjnej – dodają pracownicy urzędu miejskiego.

Oprócz zachowania istniejących krzewów i drzew koncepcja zakłada zwiększenie różnorodności biologicznej wspomnianego obszaru. Między innymi uwzględnia stworzenie łąki kwietnej w pobliżu istniejącej tężni solankowej, przygotowanie terenu pod pole żonkili czy nasadzenia wielopiętrowych i wielogatunkowych roślin w postaci krzewów iglastych i liściastych oraz liściastych drzew.

Konsultacje z przedstawicielami młodszego pokolenia dały też szerszy obraz oczekiwań co do tego, jak uczniowie widzą ten rejon pod kątem własnej edukacji przyrodniczej. Padły propozycje instalacji urządzeń przeznaczonych do rozwoju bioróżnorodności jak na przykład domków dla jeży, montażu wiaty do prowadzenia zajęć, budowę ścieżki pieszo-rolkowej czy już typowo edukacyjnej składającej się z instalacji dydaktycznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

– Dziękujemy za aktywny udział w tworzeniu projektu zagospodarowania pasa zieleni w centrum Blachowni. Realizacja zaproponowanych rozwiązań w zakresie bioróżnorodności przyczyni się do poprawy jakości powietrza, poprawi retencje wód opadowych oraz zwiększy odporność na suszę. Stworzone zostaną dogodne warunki dla rozwoju rodzimych ptaków, owadów i małych ssaków. Zwiększy się wartość ekologiczna i edukacyjna terenu – oceniają propozycje młodzieży organizatorzy konsultacji.

Newsletter

Koronagorączka w Mykanowie. Wójt apeluje o zaprzestanie hejtu wobec chorych i ich rodzin

Mykanów

Będą kosić i stawiać snopki. Starostwo szykuje na sobotę festiwal

Mykanów

Maskpol na krawędzi bankructwa? W sprawie spółki interweniuje były wicepremier i minister obrony

Panki

Pobiegną w szczytnym celu. Mieszkańcy Garnka chcą pomóc 13-latce wygrać ze śmiertelną chorobą

Kłomnice

Newsletter